Signalen

Belachelijk laag loonbod!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Het loonbod dat de werkgevers Arriva en Keolis vandaag deden kwam niet in de buurt van wat de bonden eisen

Het loonbod dat de werkgevers Arriva en Keolis vandaag deden kwam niet in de buurt van
wat de bonden eisen. Bonden hebben vorige week duidelijk aangegeven wat de looneisen
zijn. En als Arriva, Qbuzz en Keolis de huidige werknemers recht willen doen en aantrekkelijk
willen zijn voor nieuwe werknemers dan zullen ze een veel beter loonbod moeten neerleggen.
Vandaag was dat zeker niet het geval en kunnen bonden het niet anders zien dan een klap in
het gezicht van de werknemers.
Vandaag ontvingen bonden dan eindelijk ook de voorstellenbrief van de werkgevers. Daar
waar bonden vorige week bij de start van het onderhandelingsproces keurig hun
voorstellenbrieven presenteerden kwamen de werkgevers niet met inhoudelijke voorstellen.
Je kunt je afvragen hoe serieus de werkgevers het onderhandelingsproces nemen. Naast het
belachelijk lage loonbod deden de werkgevers voorstellen voor een mogelijkheid om 38 of 40
uur te werken tegen het uurloon en de GOLFPAKUS mee te laten ademen met de AOW
leeftijd. Voorstellen die moeten leiden tot meer capaciteit. Maar in het geval van GOLFPAKUS
ook langer wachten alvorens je gebruik kunt maken van de regeling. Hoe dit te rijmen valt
met gezond naar de pensioenstreep is de bonden een raadsel. Bonden keuren dit voorstel
dan ook massaal af.
Verder werd een werkgroep voorgesteld inzake rust in de roosters. Bonden hebben hierop
aangegeven dat zij niet zitten te wachten op werkgroepen. Ervaring leert dat het lang duurt en
er geen concrete oplossingen uitkomen. We zien het dan ook eerder als vertraging. Daar
komt bij dat de voorstellen die bonden hebben neergelegd inzake verrekening plus en
minuren per kwartaal duidelijke concrete voorstellen zijn. Daar kunnen werkgevers het mee
eens zijn of niet. Wij gaan uiteraard voor het eerste. Als laatste willen wij nog het voorstel
woon-werk vergoeding van de werkgevers noemen. Bedoeling van de werkgevers was om
voor alle blokken een woon-werk vergoeding te regelen en daarmee iedereen (direct en
indirect) erop vooruit te laten gaan. Maar bij berekening kwamen bonden erachter dat juist de
medewerkers die de meest belastende blokken (A en F) werken er notabene op achteruit
gaan.
De volgende onderhandelingsdag stond gepland op 24 oktober a.s. maar dat vinden bonden
te lang duren. Na het belachelijke loonbod van vandaag willen wij veel sneller een nieuw
verbeterd loonbod. Onze achterbannen willen weten waar ze aan toe zijn en dat is terecht.
Snel duidelijkheid over koopkrachtbehoud is in deze tijd belangrijk. De werkgevers kennen
onze eisen op dat gebied en als ze daar niet aan tegemoet komen zullen we dat met elkaar
op een andere manier moeten afdwingen. Zoals gezegd willen bonden meters maken en
hebben ervoor gezorgd dat we volgende week dinsdag alweer met de werkgevers
onderhandelen. Wij houden jullie op de hoogte!
Edwin Kuiper, vakbondsbestuurder FNV Vervoer
Sijtze de Bruine, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
Wim Eilert, vakbondsbestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer