Signalen

Arriva wacht af

Sociale- en Spoorwegveiligheid

Tilburg, 10 juni 2021

Arriva wacht af......

 

Vorige week heeft de VVMC in Heerenveen een gesprek gehad met Arriva over de NABO's. Aanleiding hiervoor waren de vragen over de NABO's die wij al geruime tijd stellen aan Arriva, maar waar geen antwoord op kwam.

Zoals bekend heeft NS naar aanleiding van het ongeval bij Hooghalen samen met ProRail besloten om bij een groot aantal NABO's tijdelijke snelheidsbeperkingen in te voeren. Een besluit waar de VVMC en collega-vakbond FNV het van harte mee eens waren. De tijdelijke snelheidsbeperking had wat de bonden betreft nog lager gemogen dan 90 km. Uiteraard komt dan ook vanzelf de vraag op of er ook bij de NABO's op de trajecten waar Arriva rijdt een snelheidsbeperking wordt ingevoerd. Zoals hierboven reeds genoemd is daar vorige week overleg over geweest en heeft Arriva aangegeven niet de noodzaak te zien voor een tijdelijke snelheidsbeperking. Volgens Arriva leg je hiermee de verantwoordelijkheid bij de machinist, terwijl die volgens Arriva bij de weggebruikers moet liggen. De VVMC heeft aangegeven dat de veiligheid van de machinist ook belangrijk is. Een lagere snelheid zal bij een ongeval ongetwijfeld iets betekenen voor de impact.

Niet alleen de VVMC is deze mening toegedaan. Gisteren kwam collega-vakbond FNV naar buiten met de mededeling dat de NABO’s z.s.m. aangepakt moeten worden en dat de snelheid, totdat het is opgelost, drastisch naar beneden moet. Helaas blijft Arriva van mening dat een tijdelijke snelheidsbeperking niet nodig is. Arriva wil eerst een onderzoek afwachten dat duidelijkheid moet geven over de effecten van een tijdelijke snelheidsbeperking op houding en gedrag van machinisten. Wij vragen ons ook af wat de rol van ProRail hierin is. Welk advies heeft ProRail uitgebracht t.a.v. de NABO's waar Arriva rijdt?

Wat de VVMC betreft moeten we zo snel mogelijk van de NABO's af. Ongevallen met o.a. grote zware landbouwvoertuigen hebben verschrikkelijke gevolgen. De praktijk laat zien dat dat niet van vandaag op morgen opgelost is en dus is het belangrijk om tussentijdse maatregelen te nemen. Wat doet Arriva? Arriva wacht af.........

Wim Eilert | vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

NS ziet niets in compensatie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's. (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Inhuur beveiligingsassistenten zorgt voor inkomstenderving bij de HC's.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Noodkreet aan het adres van Wouter Koolmees!

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat NightJet Zürich

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

We gaan door!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer