Signalen

Arriva neemt geen maatregelen tegen gevaarlijke NABO's

Sociale- en Spoorwegveiligheid

Arriva neemt geen maatregelen tegen gevaarlijke NABO's

 

Tilburg, 24 maart 2021

Arriva neemt geen maatregelen tegen gevaarlijke NABO's

Naar aanleiding van de rapporten over het afschuwelijke ongeval in Hooghalen hebben NS en ProRail diverse maatregelen aangekondigd. Duidelijk is geworden dat de onveiligheid bij NABO's lang onderschat is. Omdat het nog even kan duren voordat alle NABO's zijn aangepakt, hebben NS en ProRail besloten om alvast een aantal maatregelen te nemen, waaronder het invoeren van TSB’s. Aangezien Arriva zelf aangaf dat voor hen het probleem met de NABO's net zo groot, of wellicht groter is, heb ik Arriva gevraagd om in ieder geval NS te volgen v.w.b. de TSB’s.

Uit de reactie van Arriva blijkt helaas dat ze dat niet gaan doen. Volgens Arriva maakt een TSB een NABO niet per definitie veiliger, omdat het gedrag van de weggebruiker grotendeels het ontstaan van incidenten bepaalt. Tevens geeft Arriva aan dat met een TSB de verantwoordelijkheid t.a.v. de veiligheid bij de mcn wordt gelegd. Waar Arriva m.i. totaal aan voorbij gaat, is de veiligheid van het treinpersoneel en de reizigers. Uit onderzoek naar het ongeval in Hooghalen is gebleken dat geen enkele materieelsoort tegen dit soort ongevallen bestand is. Zowel in Dalfsen als in Hooghalen hebben we gezien dat er niets van de cabine overblijft, met de dood van de machinist als gevolg. Het maakt m.i. nogal wat uit voor de impact van de botsing of de NABO wordt aangereden met de normale snelheid of met een aangepaste snelheid. Met een lagere snelheid zullen de overlevingskansen bij dit soort ongevallen voor de machinist groter zijn. Nogmaals, Arriva geeft zelf aan dat het probleem van de NABO voor Arriva net zo groot 0f groter is, is het voor de VVMC onbegrijpelijk dat Arriva niet direct tussenmaatregelen neemt. Het lijkt er op dat Arriva nu geen actie wil ondernemen, omdat ze niet tijdig betrokken zijn geweest in de onderzoeken van ProRail en NS. En dat is onbegrijpelijk, omdat de veiligheid van het personeel en de reizigers altijd voorop dient te staan.

Verder valt uit de reactie van Arriva op te maken dat Arriva uitsluitend achter veiligheidsmaatregelen staat waarbij zij betrokken worden. Alle veiligheidsmaatregelen waar Arriva niet bij betrokken wordt, staat Arriva kennelijk niet achter. Bovendien moeten ze effect hebben. Welk effect Arriva beoogt is onduidelijk. Ook de hoeveelheid effectiviteit is onduidelijk. Fijn dat Arriva aangeeft dat het opheffen van de NABO's de hoogste prioriteit heeft. Dat ben ik van harte met Arriva eens. Aangezien de meeste NABO's op baanvakken liggen bij de regionale vervoerders mag je dan ook verwachten dat o.a. Arriva hier een proactieve rol in zou vervullen. Ik heb dan ook de volgende vragen gesteld aan Arriva:

  • Welke stappen gaat Arriva nemen om haar hoogste prioriteit, het opheffen van de NABO's, te realiseren?
  • Kan Arriva daar een tijdspad en de daartoe te nemen stappen in kaart brengen?
  • Wat gaat Arriva in haar contact met ProRail doen om ervoor te zorgen dat ProRail Arriva in het vervolg niet nogmaals aan de zijlijn laat staan?
  • Is Arriva bereid om veiligheidsvoorstellen, waarbij zij niet aan de ontwerptafel hebben gezeten, die een goede oplossing zijn voor een veiligheidsprobleem toch te implementeren in de praktijk?
  • Begrijp ik goed dat Arriva een beleid hanteert waarbij de veiligheidssystemen geoptimaliseerd worden en veiligheidsincidenten niet afgeschoven worden op het personeel?

Zoals hierboven reeds aangegeven ben ik van mening dat het onbegrijpelijk en onverantwoord is dat Arriva geen TSB’s instelt. Ik heb nogmaals een oproep aan Arriva gedaan om hier toch toe over te gaan. Botsingen op overwegen met groot en zwaar materieel hebben, zoals we gezien hebben in Dalfsen en Hooghalen, afschuwelijke gevolgen. Ik hou jullie op de hoogte van de reactie van Arriva.

Met vriendelijke groet,

Wim Eilert | Vakbondsbestuurder

Meer binnen dit onderwerp

Signalen

Solidariteit 3 minuten aktie

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rijdend Personeel aangevallen in trein bij Den Haag HS

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Bouwplaats Hoofddorp Opstel

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Signalen

Rondgang VVMC nieuw onderhandelingsresultaat NS cao 1 januari 2024 / 1 maart 2025

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

In de vroege ochtend van vrijdag 29 maart jl. hebben bonden opnieuw een CAO resultaat met NS bereikt.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Signalen

Terug naar de onderhandelingstafel.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer