Nieuws

VVMC gaat haar leden raadplegen!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

VVMC gaat haar leden raadplegen!

Tilburg, 8 juli 2022

Gisteravond heeft de VVMC samen met de andere vakbonden NS een ultimatum gesteld om vandaag uiterlijk om 12.00 uur met een nieuw verbeterd bod te komen. Mocht NS dat niet doen dan beschouwen de vakbonden het bod dat NS gistermorgen (7-7-2022) deed als eindbod en zullen zij dit voorleggen aan hun achterbannen. Vanmorgen om 11.56 uur ontvingen wij van NS een mail met daarin de volgende 2 opties:

Optie 1: Dit voorstel bestaat uit een loonbod van 8% met een looptijd van 30 maanden (per 1 juli 2022 3,6%, per juli 2023 2,3% en per juli 2024 2,1%), een eenmalige vergoeding van € 500,- bruto en een combinatie van inhoudelijke voorstellen zoals een uitbreiding van de vergoeding voor les of instructie geven en de mogelijkheid om op vrijwillige basis 40 uur te werken met een bonus. Over dit voorstel wilde NS graag verder met de vakbonden in gesprek. (het volledige bod is als pdf bijgevoegd)

Optie 2: Dat voorstel luidt als volgt:

  • Looptijd 1 jaar;
  • Loonsverhoging 4,5%;
  • Eenmalige uitkering € 650,- bruto;
  • Om de continuïteit van de dienstverlening veilig te stellen wordt aan de machinisten, hoofdconducteurs en V&S medewerkers gedurende de looptijd van de CAO de mogelijkheid geboden om op vrijwillige basis hun contract om te zetten naar een 40-urig contract. Over de extra contracturen boven 36 uur wordt ook pensioen en verlof opgebouwd en aanvullend een bonus van 25% van het uurloon over de extra uren. Medewerkers behouden hun 40-urig contract inclusief bonus ook na de looptijd van de CAO en kunnen er altijd voor kiezen om hun contract weer om te zetten naar een 36-urig contract.

Zoals reeds hierboven aangegeven hebben wij optie 1 gistermorgen al ontvangen en hebben toen direct aangeven dat deze optie voor ons onbespreekbaar is. Optie 2 is een nieuwe optie die wij vanmorgen hebben ontvangen. Er liggen nu dus twee opties op tafel, die wij zoals gebruikelijk aan onze leden willen voorleggen. Daarvoor gaan wij de komende 2 weken het land in, om de 2 opties met de leden te bespreken. Op 20 juni jl. hebben 350 VVMC leden in hun vrije tijd in Utrecht op het hoofdkantoor een duidelijk signaal afgegeven. Zij laten zich in deze tijd waar de kosten van het levensonderhoud, energie en brandstof de pan uit rijzen én de inflatie hoog is niet met een fooi afschepen! Onze leden die dagelijks met de poten in de klei staan, altijd voor NS klaar staan en bij de vorige CAO begrip hadden voor de corona situatie, hebben nu het recht op goede afspraken. Op 20 juni jl. stonden onze leden nog in hun eigen tijd, maar wij hebben toen al aangegeven dat een volgende actie in de tijd van NS zal zijn.

De VVMC heeft NS vanmiddag laten weten dat wij de 2 opties, die wij vanmorgen van NS hebben gekregen, beschouwen als eindbod en dat wij deze zullen voorleggen aan onze leden. Als onze leden beide opties afwijzen staat het vast dat wij uit onderhandeld zijn. Collectieve acties zullen dan worden voorbereid. Zoals jullie van ons gewend zijn gaan wij voor de ledenraadpleging het land in om de opties met jullie te bespreken. Een overzicht van de data en standplaatsen die wij gaan bezoeken in de komende 2 weken zal op korte termijn worden verspreid. Wij hopen jullie dan te zien.

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

1e Stakingsdag CAO Multimodaal

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Aankondiging Acties MUMO

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer