Nieuws

Voorstel bonden FNV - VVMC Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Voorstel bonden FNV - VVMC Service Stations

       

Vrijdag 23 april 2021

Vandaag, vrijdag 23 april 2021, hebben de vakbonden het gesprek met NS hervat omtrent de plannen Service Stations. VVMC en FNV Spoor hebben de onderstaande eisen aan NS gesteld. NS heeft aangegeven op de eisen van de beide bonden terug te komen. Doordat NS heeft aangegeven de plannen te willen wijzigen, zullen de vakbonden pas nadat de wijzigingen bekend zijn, in overleg treden over de, eventuele, sociale gevolgen die voortvloeien uit de gewijzigde plannen. Pas als er een door de leden gedragen resultaat ligt, weten we wat de sociale gevolgen zijn en kunnen we er dus pas zinvol over onderhandelen.
Het overleg van vandaag was gericht op de plannen van NS omtrent service stations. Binnenkort gaan de vakbonden ook in overleg met NS omtrent de plannen voor PLP/CW.


Technologie is een belangrijk onderdeel van de wereld waarin wij leven. Een slimme werkgever neemt zijn menselijke kapitaal mee in de technologische ontwikkeling om op deze wijze groei en ontwikkeling te creëren. Uiteindelijk kan je nog zo’n slim technologisch middel hebben aangeschaft, de mensen maken het verschil en moeten met deze middelen werken.
NS heeft de afgelopen jaren hier zwaar in gefaald. Dit omdat NS technologie niet als een tool heeft gezien ter ondersteuning en ontwikkeling van haar dienstverlening, maar constant van het gegeven uit is gegaan dat meer technische middelen, minder mensen betekent. NS heeft dit aangegrepen om de race naar de bodem in te zetten en de gewenste krimp te realiseren. Dit heeft voor de medewerkers, de reizigers en de maatschappij heel veel ellende opgeleverd en zal, als de plannen van NS doorgaan nog veel meer ellende opleveren. NS heeft het gevoel niets te verliezen te hebben. Immers als de medewerkers nodig zijn, dan nemen wij toch weer nieuwe aan. De opgebouwde positie van NS staat echter op het spel. Een lange termijn visie ontbreekt in alle besluiten en als NS zo doorgaat, zijn ze te vervangen door ieder andere vervoerder in Nederland of het buitenland. Onder het motto beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, is het standpunt van VVMC en FNV Spoor dat NS deze ontwikkeling dient te stoppen. Om te beginnen met de plannen rondom service en stations.

De vakbonden (VVMC en FNV Spoor) zijn van mening dat er een toekomstbestendig model moet komen waar ontwikkeling centraal staat en techniek in dienst van het menselijke kapitaal, de medewerkers. Wij eisen minimaal om het onderstaande terug te zien in het besluit van NS:

  • De medewerkers dienen bijgeschoold te worden in de technologische ontwikkeling van de afgelopen jaren zodat ze de technologische middelen ter ondersteuning van de reiziger pro actief in kunnen zetten.
  • NS dient fysieke aanwezigheid van minimaal één infobalie op alle stations te waarborgen waar nu ook sprake is van fysieke aanwezigheid van servicemedewerkers. Deze dienen te voldoen aan alle wettelijke veiligheids- en Arbonormen. Verder dienen de noodzakelijke faciliteiten voor de medewerkers gewaarborgd te zijn, denk hierbij aan fatsoenlijk sanitair en schoon water.
  • De vakbonden dienen inzage te hebben in de normering waarop inzet van het aantal fte’s bepaald wordt. Hierin moeten alle aspecten meegenomen zijn die met de reizigers te maken hebben. Op dit moment wordt dit bepaald door kale en onvolledige cijfers. De fte’s dienen ook te zorgen voor robuuste en uitvoerbare roosters.
  • Terugdraaien van uitbesteding van de volgende diensten: Hulp aan minder validen en call center werkzaamheden in het buitenland.
  • Alle online producten dienen ook verkocht te kunnen worden door de servicemedewerkers.
  • Premobiliteit is nu eenmaal opengesteld, dus deze wachten wij af. Mocht er na implementatie van het bovenstaande zaken nodig zijn, dan kan NS natuurlijk verloop inzetten conform andere bedrijfsonderdelen (voorbeeld internationaal)

Met vriendelijke groeten,

Henri Janssen - Bestuurder FNV Spoor
Roos Rahimi - Bestuurder FNV Spoor
Wim Eilert - Bestuurder VVMC
Rob de Groot - Bestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Wim Eilert- Intervieuw Bij Oost | Nieuws - RTV Oost

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Nieuws

Nieuw resultaat CAO NS 29 maart 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Algemene Leden Vergadering 17 mei 2024

Algemene ledenvergadering
Nieuws

NS wil het onmogelijke mogelijk maken

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Rail&OV stelt nieuwe overgangsdatum vast.

Pensioen
Nieuws

Info ledenraadplegingen VVMC

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer