Nieuws

Vakbonden doen NS een concreet tegenvoorstel in onderhandelingen Herinrichting service en stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Maandag 28 juni 2021

Update onderhandelingen herinrichting Service Stations:
 

Vakbonden doen NS een concreet tegenvoorstel in onderhandelingen Herinrichting service en stations

Onderbouwing van de cijfers onderbreekt
Donderdagavond 26 juni vond alweer de 4e onderhandelingsronde tussen vakbonden en directie NS S&O plaats omtrent de plannen van de directie voor service stations die leiden tot substantieel krimp van aantal medewerkers en servicepunten op stations. Tijdens alle onderhandelingsronden hebben de vakbonden NS meerdere malen gevraagd om met onderbouwing van de cijfers te komen waarop de directie van NS haar voorgenomen besluiten heeft gebaseerd. NS geeft aan geen onderbouwing te hebben en dat de keuzes niet te objectiveren zijn. Dit zorgt ervoor dat wij als vakbonden de plannen zoals NS neerlegt, niet kunnen accepteren.

Ons tegenvoorstel is dan ook gebaseerd op de input van de medewerkers en aantal fte’s die nodig zijn om te zorgen voor robuuste en uitvoerbare roosters. Waarbij wij uitgaan van het belang voor de service stations medewerkers, maar ook voor alle andere NS’ers. De wens van de directie om NS kleiner te maken, zorgt er namelijk ook voor dat er steeds minder plaats “in de herberg” zal zijn. Dit heeft vergaande gevolgen voor NS’ers die op een bepaald moment niet meer in de eigen functie meekunnen. Dat is ook niet in het belang van onze leden.

Daarnaast weegt het zwaar dat de plannen de sociale veiligheid van de medewerkers en reizigers in het geding brengen. Tenslotte neemt de werkdruk voor de andere op stations aanwezige geüniformeerde NS’ers toe. Want geen of minder service stations medewerkers betekent dat de reizigers collega’s in allerlei functies zullen aanspreken met hun vragen en een antwoord verwachten. Ook als je net onderweg naar de trein bent die je op tijd wilt laten vertrekken of op weg bent naar je pauze.

Wat willen de vakbonden

Minimaal één infobalie
De vakbonden willen dat NS nog steeds zorgdraagt dat er minimaal één infobalie aanwezig blijft op alle stations waar nu ook medewerkers aanwezig zijn met een werkbare bezetting. Deze balies dienen te voldoen aan alle wettelijke veiligheids- en Arbonormen. Verder dienen de noodzakelijke faciliteiten voor de medewerkers gewaarborgd te zijn, denk hierbij aan fatsoenlijk sanitair, fatsoenlijke schaft- en omkleedruimtes en schoon water. Bij deze infobalies dienen de medewerkers toegang te hebben tot alle systemen ten behoeve van dienstverlening en verkoop richting de klant. Daarnaast kunnen deze medewerkers EHBO verlenen, ontruimingsleider/brandwacht zijn zoals heden het geval is.

Alleen dienst doen is niet acceptabel
De vakbonden kunnen zich niet vinden in het concept Full Service Light. Dit brengt de sociale veiligheid van de medewerkers in gevaar en zorgt ook voor frustratie bij de reizigers. Denk aan pauzetijden waarbij niemand aanwezig is om de klant te woord te staan. De vakbonden stellen voor om van alle Full Service Light stations gewoon een Full service station te maken en op sommige stations Samen Service. Full Service Light is alleen acceptabel als het gaat om een bestaande situatie of een upgrade van selfservice.

Verkoop NS online producten
Alle NS online producten moeten, zonder beperking of voorwaarde, ook door de servicemedewerkers van NS verkoopbaar zijn.

Achtervang klantenservice

Service medewerkers dienen als achtervangers van de klantenservice. Zowel als het gaat om chat, mail als de telefoon. Dit kan ook voor NS Internationaal op de stations waar voor internationaal opgeleide medewerkers aanwezig zijn, eventueel ook Telesales.

Lijst met stations
Zoals bij jullie bekend, staan de vakbonden niet achter de huidige plannen van de directie omtrent de toekomst van Service & Stations. De vakbonden zijn van mening dat met een toekomstbestendig inzetmodel voldoende
zinvol werk is om service op alle stations te kunnen waarborgen. Daardoor voelt het ongemakkelijk om met een tegenvoorstel te komen. Echter beseffen wij als vakbonden dat je in onderhandelingen stappen moet zetten en daar ook de verantwoordelijkheid voor moet nemen. Daarom hebben de vakbonden het volgende aan NS voorgesteld:

Standplaats

NS

Vakbonden

Argumenten

Alkmaar

Self Service

Full Service

 • Toerisme
 • Leegloop NH buiten Groot Amsterdam

Deventer

Samen Service

Samen Service

 

Amsterdam Bijlmer ArenA

Self Service

Samen Service

 • Veel evenementen
 • Sociale veiligheid

Gouda

Self Service

Samen Service

 • RNet (machinisten in opleiding zonder conducteur)
 • Toeristen
 • Nr. 4 vertrekkende treinen
 • Internationaal verkeer
 • Omleidingsroute als de route over Schiphol en Haarlem of Den Haag en Rotterdam gestremd is)
 • Knooppunt

Lelystad Centrum

Self Service

Samen S

 • Komst vliegveld

Hengelo

Self Service

Samen S

 • Internationale overstap
 • Drugstoerisme (Sociale veiligheid)

Hilversum

Self Service

Infobalie

 

Hoorn

Self Service

Infobalie

 

Roermond

Self Service

Infobalie

 

Roosendaal

Self Service

Infobalie

 

Tilburg

Self Service

Infobalie

 

Venlo

Self Service

Infobalie

 

Heerlen

Self Service

Infobalie

 

Op de lijst voor Full Service Light

Standplaats

NS

Vakbonden

Argumenten

Enschede

Full Service Light

Samen Service

 

Leeuwarden

Full Service Light

Full Service

 • Regionale positie
 • Aanwezigheid Arriva

Maastricht

Full Service Light

Full Service

 • Concurrentiepositie
 • Toerisme
 • Universiteit met veel internationale studenten
 • Grensgebied
 • Regionale positie

Zaandam

Full Service Light

Samen Service

 

 

Continuering van Servicemedewerkers Internationaal op station

Standplaats

NS

Vakbonden

Argumenten

Breda

 

 

 • Belangrijk grensstation

Den Haag

 

 

 • Regeringsstad met veel ambassades, toeristen.

Hoe nu verder?

Tijdens de vorige onderhandelingsronde heeft NS heel duidelijk aangegeven dat er geen sprake is van een eindbod en dat er nog ruimte is voor een tegenvoorstel van de vakbonden. Tijdens de laatste onderhandelingsronde heeft NS echter geen beweging meer gemaakt richting de vakbonden. Wel heeft NS aangegeven terug te komen op het tegenvoorstel van de vakbonden, maar ook over de personele gevolgen met de vakbonden te willen praten. De vakbonden hebben nogmaals benadrukt dat zolang wij er nu niet met elkaar uitkomen, de stap naar onderhandelingen over personele gevolgen niet gezet kan worden. NS komt met een schriftelijke reactie naar aanleiding van het voorstel van de vakbonden. Uiteindelijk is het aan de leden van de vakbonden wat acceptabel of niet acceptabel is.

Met vriendelijke groeten,

Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor
Roos Rahimi, bestuurder FNV Spoor
Wim Eilert, bestuurder VVMC
Rob de Groot, bestuurder VVMC
Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

22 November 2023, Start dag 6 CAO onderhandelingen NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

CAO flits, NS wil niet meer bewegen totdat bonden gaan bewegen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao flits #4

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao NS 14 november 2023, niet veel nieuws onder de zon

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Teleurstellend loonbod

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao flits #3

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer