Nieuws

Update bodemprocedure FNV Spoor & VVMC tegen NS Teleurstellend vonnis, vakbonden beraden zich

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Zoals jullie weten zijn FNV en VVMC een bodemprocedure gestart tegen NS

 

  

 

 

woensdag 6 april 2022


Update bodemprocedure FNV Spoor & VVMC tegen NS Teleurstellend vonnis, vakbonden beraden zich
Beste leden van FNV en VVMC,
Zoals jullie weten zijn FNV en VVMC een bodemprocedure gestart tegen NS om een uitspraak te krijgen van de rechter over de uitleg van een aantal bepalingen in het Sociaal Plan en cao van NS. Op 23 maart 2022 heeft de rechter vonnis gewezen. Helaas heeft de rechter alle vorderingen van FNV en VVMC afgewezen. Kort gezegd komt het vonnis op het volgende neer:
Met betrekking tot de beëindigingsvergoeding
De rechter heeft geoordeeld dat bij het bepalen van de hoogte van de beëindigingsvergoeding geen rekening moet worden gehouden met de ouderenregeling, op grond waarvan oudere werknemers tot 1 januari 2020 recht hadden op een hogere transitievergoeding. De rechter vindt dat de tekst van het Sociaal Plan “de wettelijke transitievergoeding zoals geldend op 1 juli 2015” niet zo letterlijk moet worden gelezen dat hierbij geen rekening moet worden gehouden met het aflopen van de ouderenregeling per 1 januari 2020. Hierbij vindt de rechter van belang dat in het oude Sociaal Plan (2015-2017) in een voetnoot staat opgenomen dat “voor 50 plussers een overgangsrecht geldt, zodat zij tot 2020 een hogere transitievergoeding ontvangen”. Ook kijkt de rechter naar de tekst van het Sociaal Plan 2017-2020, waarin die voetnoot gewijzigd is en de bovenstaande cursieve zin niet is opgenomen. De rechter acht het meest waarschijnlijk dat cao partijen hierdoor hebben willen vooruitlopen op de situatie waarbij per 1 januari 2020 de ouderenregeling niet langer geldt – hier zijn FNV en VVMC het niet mee eens.
Met betrekking tot de PAWW
De rechter heeft geoordeeld dat de PAWW-uitkering moet worden opgevat als een sociale uitkering, waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van het aftoppen van de beëindigingsvergoeding voor werknemers die hun pensioengerechtigde leeftijd bijna bereikt hebben. De rechter heeft hierbij opgemerkt dat de bedoeling van een aftoppingsregeling is dat een door een werknemer te ontvangen ontslagvergoeding niet hoger is dan het inkomen dat een werknemer zou hebben verdiend indien hij tot zijn pensioengerechtigde leeftijd zou hebben gewerkt. De rechter vindt daarom dat bij het toepassen van de aftoppingsregeling in het sociaal plan gekeken moet worden naar alle inkomsten die een werknemer ontvangt na de periode van ontslag, waaronder dus ook een PAWW-uitkering. Dat de PAWW regeling pas op 1 februari 2019 gold en dat de werknemers zelf de premie betalen acht de rechter in dit verband niet relevant.
Met betrekking tot de voortzetting van pensioenopbouw tijdens WW
De rechter is, in tegenstelling tot FNV en VVMC, van oordeel dat er geen grondslag meer bestaat voor het voorzetten van de pensioenopbouw gedurende een WW-uitkering. Daarbij verwijst de rechter naar het vervallen van het FVP-vervangend product per 1 april 2020 in het pensioenreglement.
De advocaten van FNV en VVMC beraden zich op het vonnis en zullen spoedig besluiten of hoger beroep zal worden ingesteld.
Namens VVMC Namens FNV Spoor
Rob de Groot Henri Janssen

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

1e Stakingsdag CAO Multimodaal

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Aankondiging Acties MUMO

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer