Nieuws

Ultimatieve brief

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Werkgevers vonden dat we te snel gingen met het onderhandelingsproces

 

Tilburg, 27 oktober 2022 Inzake: Ultimatieve brief

 

Geachte mevrouw Grebben-van der Horst,

Op 31 december 2022 eindigt de collectieve arbeidsovereenkomst: Multimodaal vervoer. Wij hebben de afgelopen periode herhaaldelijk met u overleg gevoerd om te komen tot het afsluiten van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (hierna te noemen: "de cao").

Voorgeschiedenis:

Op 8 september 2022 is er door VWMO per mail, na overleg met alle betrokken partijen, een eerste onderhandelingsronde ingepland op 3 oktober 2022. Dit met als doel omte gaan praten over een nieuwe cao vanaf 1-1-2023, en die de huidige cao lopende tot 31-12-2022 moest opvolgen.

Op dit eerste overleg hebben VVMC, FNV en CNV Vakmensen hun voorstellenbrieven

gepresenteerd en toegelicht. Werkgevers hadden dit overleg nog geen voorstellenbrief om te presenteren. We hebben toen ook met elkaar afgesproken dat we op 10 december 2022 tot een akkoord wilden gaan komen om zo per 1-1-2023 de cao met al zijn nieuwe/gewijzigde bepalingen te kunnen uitvoeren. Alle partijen vonden dit belangrijk omdat de druk groot was op de belangrijkste thema's namelijk werkdruk en compensatie door hoge inflatie.

 

Het 2e overleg was op 10 oktober jl. Hier heeft de VWMO hun voorstellenbrief heeft gepresenteerd. Op dat overleg is geconstateerd door vakbonden dat we op het gebied van de eerder genoemde hoofdthema's wel heel ver uit elkaar lagen. Het voorstel van de VWMO was niet passend bij de huidige economische ontwikkelingenen pakte de werkdruk op korte termijn ook niet aan.

We hebben de VWMO opgeroepen om op zeer korte termijn met een nieuw voorstel te komen. De VWMO wilde hieraan tegemoet komen maar dit dan pas presenteren op 24 oktober. Dit was in principe de 3e geplande onderhandelingsdag. De oproep van vakbonden om dit eerder schriftelijk te delen was er eentje waarde VWMO niet aan wilde voldoen. Zij wilden hun voorstel met duiding en in de juiste context presenteren en dat was niet mogelijk per mail. In overleg en op voorspraak van vakbonden is er toen besloten om een extra onderhandelingsronde in te plannen op 18 oktober.

Op 18 oktober werd er medegedeeld dat er geen extra mandaat was en dat er geen nieuw voorstel zou worden gepresenteerd. Wel ging de VWMO deels in op de door vakbonden ingebrachte voorstellen. Het betrof hier alleen de voorstellen met het thema 'werkdruk'. Alle voorstellen werden in een tijdsbestek van 10 minuten zonder enige toelichting van tafel geveegd en waren onbespreekbaar.

We hebben op 18 oktober wederom aangegeven dat we heel erg teleurgesteld waren in wat er lag en dat er geen enkeletoenaderingwerd gezocht omte gaan onderhandelen over de in houd. De VWMO gaf daarop aan dat ze op 24 oktober alsnog met een nieuw voorstel zouden komen. Dit hebben de diverse vervoerders na afloop van het overleg op 18 oktober ook gecommuniceerd op hun eigen intranetten.

Op het 4e overleg, op 24 oktober jl., werd er wederom duidelijk dat er geen mandaat aan de VWMO kant was om de voorstellenbrief zoals gepresenteerd op 10 oktober aan te passen. Op de vraag of dit nog ging gebeuren was, kwam als antwoord dat dit onduidelijk was en zeker niet op korte termijn.

De volgende argumenten daarvoor kwamen op tafel:

  • De onduidelijke omtrent diverse financieringen/subsidies vanuit de overheid voor de vervoersbedrijven;
  • Werkgevers vonden dat we te snel gingen met het onderhandelingsproces;
  • Men wilde niet uit de pas gaan lopen met de CAO onderhandelingen voor het Openbaar Vervoer;
  • Onduidelijkheid over de huidige inflatie en de indexering van lonen die daaraan gekoppeld zijn.

Geen van deze argumenten is eerder ter sprake geweest in deze onderhandelingen. Sterker nog we hadden de ambitie om 10 december 2022 tot een akkoord te komen. Maar het komende overleg dat voor 1 november gepland stond is op verzoek van de VWMO geschrapt. Dat betekent dat er nu geen enkel overleg meer staat gepland om te komen tot een cao.

Wij hebben tijdens alle gevoerde overleggen getracht om met de VWMO tot algehele overeenstemming te komen. Dat is echter niet gelukt, want we zijn op geen enkele manier met elkaar in gesprek geraakt.

VVMC handhaaft mede daardoor haar standpunt ten opzichte van de door ons ingebrachte voorstellen van 3 oktober 2022 jl. Met de door de VWMO ingebrachte voorstellen van 10 oktober 2022 jl. wordt niet nader tegemoet gekomen aan de voorstellen van VVMC. In het overleg van 24 oktober hebben de vakbonden aangegeven het laatste bod als eindbod te beschouwen als er geen nieuw loonbod zou komen. Door het uitblijven van een nieuw loonbod bestempelen de bonden uw voorstellen van 1O oktober jl. nu als eindbod.

Nu u geen concreet voorstel heeft gedaan om het loonbod te verbeteren en wij uw voorstellen van 10 oktober als eindbod zien, zijn wij uitonderhandeld. VVMC gaat het eindbod voorleggen aan haar leden. Indien de leden het eindbod afwijzen, zal VVMC en haar leden collectieve acties gaan voorbereiden, waarvan VVMC VWMO te zijner tijd middels een ultimatum tijdig in kennis zal stellen.

Wij hebben echter nog steeds de hoop dat het zover niet hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

 

Wim Eilert Vakbondsbestuurder VVMC

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Agenda Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering
Nieuws

Een nieuwe pensioenregeling jouw toekomstige pensioen bij Rail & OV

Pensioen
Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer