Nieuws

Terugkoppeling inhoudelijk overleg tussen vakbonden en NS over adviesaanvraag CW/PLP

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Vrijdag 7 mei 2021

Terugkoppeling inhoudelijk overleg tussen vakbonden en NS over adviesaanvraag CW/PLP

De vakbonden hebben vandaag het gesprek gevoerd over de adviesaanvraag CW/PLP. Deze adviesaanvraag is onder andere gebaseerd op het Capgemini-rapport aangevuld met informatie vanuit de medewerkers en ketenpartners. Echter geven de medewerkers heel duidelijk aan zich niet te herkennen in het beeld wat door NS geschetst wordt. Hierbij gaat het niet alleen om medewerkers die deze functies bekleden, maar ook de collega’s in andere functies. Tevens ontbreekt er een duidelijke visie over deze twee functie in samenhang met de toekomstige ontwikkelingen, zoals verhogen van het aantal treinen in de dienstregeling. De vakbonden hebben de directie laten weten van mening te zijn dat de plannen van NS, op deze wijze, niet uitgevoerd kunnen worden. Gebrek aan draagvlak van de plannen wijst erop dat deze bezuinigen in de praktijk niet verantwoord zijn. Ook hebben de vakbonden duidelijk gemaakt dat de functie en taken van de CW'ers en PLP'ers van grote belang zijn voor de collega’s, de processen en de reizigers. Dit kan dus niet rücksichtslos weggesaneerd worden.

NS heeft aangegeven de input van de vakbonden mee te nemen en de plannen op basis hiervan te wijzigen. De vakbonden willen in deze wijzigingen minimaal het volgende terugzien:

  • Dat er draagvlak is voor de functie-inhoud en de parameters wat NS als vertrekpunt neemt;
  • Een duidelijke toekomstvisie voor de CW en PLP;
  • Duidelijkheid over hoe de gevolgen van het wegvallen van deze functies opgevangen gaan worden;
  • De directie stelde dat deze adviesaanvraag enkel een bezuiniging beoogt vanwege Covid. In dat geval is het standpunt van de vakbonden dat de plannen af- en opgeschaalbaar dienen te zijn.


Met vriendelijke groeten,

Rob de Groot - Bestuurder VVMC
Roos Rahimi - Bestuurder FNV Spoor
Henri Janssen - Bestuurder FNV Spoor
Wim Eilert - Bestuurder VVMC 

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

1e Stakingsdag CAO Multimodaal

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Aankondiging Acties MUMO

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer