Nieuws

Terugkoppeling Cao onderhandelingen te Zaltbommel 22 juni 2022

Arbeidsomstandig- heden en CAO

NS heeft slecht geluisterd!

Afgelopen maandag hebben circa 350 VVMC’ers (in hun eigen tijd!) in het Trefpunt te Utrecht een duidelijke boodschap afgegeven aan de NS directie. De afbraakvoorstellen van NS moeten van tafel. Vandaag hebben we de onderhandelingen weer opgepakt en kwam NS in de middag met een integraal bod. Wat houdt het bod in?

Looptijd

NS stelt een looptijd voor van 33 maanden oftewel tot 1 april 2025

Loon

NS stelt een eenmalige uitkering voor van 500 euro voor, die wordt uitgekeerd aan medewerkers die

in juli 2022 in dienst zijn van NS. Voor parttimers wordt deze uitkering naar rato uitgekeerd.

NS stelt voor om de CAO lonen in totaal te verhogen met 7,5%, als volgt:

 • Per juli 2022 een verhoging van 3,1%
 • Per juli 2023 een verhoging van 2,3%
 • Per juli 2024 een verhoging van 2,1%

De hiervoor genoemde verhogingen gelden ook voor SAV-tarieven.

In aanvulling daarop stellen we voor om per juli 2022 een minimum uurloon te hanteren van 14 euro

per uur met uitzondering van stagevergoedingen en werknemers die gedeeltelijk naar school gaan

(zoals de techniekschool).

Pensioen

NS stelt een pensioenpremie voor van 24% voor 2023.

De eerder door NS uitgesproken ambitie om uiterlijk in 2025 een pensioenpremie te betalen van

28,5% blijft staan.

In november 2023 bespreken we de pensioenpremie voor de volgende jaren.

Overige afspraken

NS stelt daarnaast de volgende aanpassingen van de CAO voor:

 • Ouderenregelingen koppelen aan de AOW leeftijd;
 • Langer doorwerken aantrekkelijker maken;
 • Urentotaal op basis van 13 weken vaststellen waarbij we voorstellen om in plaats van 13 weken

een periode van 4 weken te hanteren;

 • Aanwijzen van CF;
 • Onderzoek kortere diensten;
 • Vrijwillige 40-urige werkweek, waarbij geldt dat medewerkers met een 40-urige werkweek ook

de bonus ontvangen als aan medewerkers in dezelfde functiegroep de mogelijkheid wordt

geboden voor WTV verkoop met bonus;

 • Meer gebruik maken van Skills;
 • Compensatieregeling bij vrijwillige verplaatsing;
 • Inclusieve CAO met uitbreiding verlof voor moderne gezinssamenstellingen en transitieverlof

voor transgenders;

 • Bereidheid tot compensatie door NS vanwege beëindiging bijzondere regeling voor de Sociale

Eenheid NS over “Premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid over zogenaamde

WW-component” (ter afstemming met SE NS);

 • Flexibel maken van betaalmoment vakantiegeld.

Daarnaast zijn er nog een aantal onderwerpen besproken waarin wij aanknopingspunten zien en die

verdere verdieping nodig hebben:

 • Vergoeding voor les of instructie geven;
 • Reistijdcompensatie voor reizen naar opleidingen;
 • Onderzoek naar mogelijkheden 4x9 uur voor rijdend personeel;
 • Rood weekend;
 • Opnemen sabbatical;
 • Lease fiets als onderdeel van keuzeplan;
 • Bezwarencommissie functiewaardering;
 • Vergoeding bereikbaarheidsdienst;
 • Maximum aantal diensten die starten na 04.00 maar vóór 06.00 uur.

Zoals jullie kunnen lezen is de loonparagraaf volstrekt onvoldoende en liggen de voorstellen waarvan we hadden aangegeven dat die van tafel moeten, nog steeds op tafel. Voorstellen die alleen NS maar voordelen opleveren als het gaat om capaciteit, maar voor de medewerker betekenen dat ze nog flexibeler moeten worden en nog langer moeten werken. Onacceptabel wat ons betreft. NS wil met ons een looptijd van 33 (!) maanden afspreken, maar dan zullen ze toch met een heel ander loonbod moeten komen. Als NS voor 33 maanden rust in de tent wil zullen ze daar fors voor moeten betalen.

Ook zijn er nog onderwerpen die nog besproken moeten worden. Hier zitten onderwerpen van de VVMC bij maar we weten niet wat NS hierover concreet met ons wil afspreken. Dat zal de volgende keer (30 juni a.s.) aan de orde komen. We hebben bij NS aangegeven dat ze met dit integraal bod wat ons betreft nog steeds op ramkoers liggen. En dat betekent ook dat wat we afgelopen maandag in het Trefpunt hebben gezegd nog steeds van kracht is. De volgende actie zal in NS tijd zijn! En zoals het nu lijkt is de kans groot dat wij onze leden daartoe moeten oproepen. Wij houden jullie op de hoogte.

 

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

22 November 2023, Start dag 6 CAO onderhandelingen NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

CAO flits, NS wil niet meer bewegen totdat bonden gaan bewegen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao flits #4

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao NS 14 november 2023, niet veel nieuws onder de zon

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Teleurstellend loonbod

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao flits #3

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer