Nieuws

Teleurstellende reactie NS op onze brief inzake ontslagvergoeding

Arbeidsomstandig- heden en CAOVrijdag 18 juni 2021

 

Teleurstellende reactie NS op onze brief inzake ontslagvergoeding

 

Woensdag,15 juni, eind van de dag is een reactie binnengekomen van de advocaat van NS op de brief van de advocaten van FNV Spoor. Op het voorstel om de drie geschilpunten die zijn ontstaan gezamenlijk aan een kantonrechter naar keuze voor te leggen wenst NS niet in te gaan. Evenmin wil NS een tussentijdse oplossing bieden zolang er onduidelijkheid over de geschilpunten bestaat, noch middels het opnemen van een voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst wat betreft de finale kwijting noch door de periode van de premobiliteitsfase te verlengen.

De reactie van NS is zeer teleurstellend

De advocaat van NS schijft het volgende: “NS meent dat de betreffende sociaalplan regelingen duidelijk zijn. NS zal daarom niet ingaan op uw verzoeken. Inhoudelijk heeft zij haar standpunt hierover al toegelicht en onderbouwd aan FNV, dus zal ik dat in deze brief niet herhalen. Mocht dit ertoe leiden dat FNV inderdaad besluit een kortgedingprocedure te starten betreurt NS dat, maar zien zij deze procedure met vertrouwen tegemoet”.

NS dwingt eigen medewerkers de gang naar de rechter

Door deze weigerachtige houding dwingt NS helaas haar eigen werknemers tot het eenzijdig opstarten van een gerechtelijke procedure. NS is niet bereid het geschil gezamenlijk aan een rechter voor te leggen.

Uiteraard zijn onze advocaten inmiddels druk doende met het schrijven van de dagvaarding.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dat weten.

Met vriendelijke groeten,

 

Namens FNV Spoor: Henri Janssen & Roos Rahimi

Namens de VVMC: Wim Eilert & Rob de Groot

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

1e Stakingsdag CAO Multimodaal

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Aankondiging Acties MUMO

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer