Nieuws

Teleurstellende reactie NS op onze brief inzake ontslagvergoeding

Arbeidsomstandig- heden en CAOVrijdag 18 juni 2021

 

Teleurstellende reactie NS op onze brief inzake ontslagvergoeding

 

Woensdag,15 juni, eind van de dag is een reactie binnengekomen van de advocaat van NS op de brief van de advocaten van FNV Spoor. Op het voorstel om de drie geschilpunten die zijn ontstaan gezamenlijk aan een kantonrechter naar keuze voor te leggen wenst NS niet in te gaan. Evenmin wil NS een tussentijdse oplossing bieden zolang er onduidelijkheid over de geschilpunten bestaat, noch middels het opnemen van een voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst wat betreft de finale kwijting noch door de periode van de premobiliteitsfase te verlengen.

De reactie van NS is zeer teleurstellend

De advocaat van NS schijft het volgende: “NS meent dat de betreffende sociaalplan regelingen duidelijk zijn. NS zal daarom niet ingaan op uw verzoeken. Inhoudelijk heeft zij haar standpunt hierover al toegelicht en onderbouwd aan FNV, dus zal ik dat in deze brief niet herhalen. Mocht dit ertoe leiden dat FNV inderdaad besluit een kortgedingprocedure te starten betreurt NS dat, maar zien zij deze procedure met vertrouwen tegemoet”.

NS dwingt eigen medewerkers de gang naar de rechter

Door deze weigerachtige houding dwingt NS helaas haar eigen werknemers tot het eenzijdig opstarten van een gerechtelijke procedure. NS is niet bereid het geschil gezamenlijk aan een rechter voor te leggen.

Uiteraard zijn onze advocaten inmiddels druk doende met het schrijven van de dagvaarding.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dat weten.

Met vriendelijke groeten,

 

Namens FNV Spoor: Henri Janssen & Roos Rahimi

Namens de VVMC: Wim Eilert & Rob de Groot

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Vakbonden en NS bereiken een onderhandelingsresultaat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Korte terugkoppeling CAO overleg NS te Amersfoort

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Start verkennend gesprek met NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Gesprek met NS wordt hervat

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

PC Versie

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer