Nieuws

Openbaarvervoers-bonden eisen veilige werkplek voor OV personeel

Pensioen

Aangepaste maatregelen

Woensdag 6 mei maakte Minister President Rutte bekend dat vanaf 1 juni meer reizigers met het Openbaar Vervoer gaan reizen. Hij maakte daarbij alvast enkele maatregelen bekend:

  • De oproep blijft om het Openbaar Vervoer alleen te gebruiken indien het noodzakelijk is;
  • De reizigers wordt opgeroepen zoveel mogelijk de spits te mijden;
  • Uitgangspunt blijft dat reizigers zoveel mogelijk 1.5 meter afstand houden;
  • Mondkapjes (niet medisch) verplicht. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor eigen mondkapje. Er is dus geen controle of een mondkapje aan de veiligheidseisen voldoet. Rutte wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de reizigers.

Vakbonden FNV Stadsvervoer, FNV Streekvervoer, FNV Spoor, CNV Vakmensen en VVMC hebben met verbazing en teleurstelling kennisgenomen van de publicaties van OV-NL en NS, welke zij na en naar aanleiding van de persconferentie van Minister President Rutte uit hebben gebracht.

Via allerlei kanalen kwamen signalen van woede, angst en onbegrip. Logisch, want het maakt nogal een verschil of je als reiziger er voor kiest de bus, tram of trein te nemen, of als medewerker gewoon op je werk moet verschijnen.

Eigen verantwoordelijkheid

Zoals Rutte terecht opmerkte, gaat het voor de reizigers om hun eigen verantwoordelijkheid. Met andere woorden, de reizigers hebben een keuze om wel of niet met het OV te reizen. Vertrouwen zij de versoepeling van de maatregelen en de knutselkwaliteit van de medereizigers niet, hoeven zij geen gebruik van het OV te maken. Dat is een keuze die de OV-medewerker niet heeft.

Beperkt reizen

De reiziger bevindt zich slechts een zeer beperkt deel van een dag in het OV, terwijl de OV-medewerkers zich een hele dienst tussen de reizigers dienen te begeven.

Minimaliseren van risico’s

Onze inzet is dat de werkgever verantwoordelijk blijft voor een veilige werkplek voor de medewerkers. Uitgangspunt daarbij is dat het besmettingsrisico, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, weggenomen wordt.

Lukt dat niet, dan gaat men over tot aanpak van de bron. In dit geval een garantie op 1.5 meter afstand tussen OV-medewerker en de reiziger. Als de OV-medewerker in incidentele gevallen toch werkzaamheden binnen de 1.5 meter afstand van de reiziger dient te verrichten, dient er sprake te zijn van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Verstrekken van beschermmiddelen

Het spreekt voor zich dat de vervoerders verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat dit niet dezelfde zijn als verplegend personeel in de ziekenhuizen snappen we, maar ze moeten van goede kwaliteit zijn en voldoende bescherming bieden.

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Nieuw resultaat CAO NS 29 maart 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Algemene Leden Vergadering 17 mei 2024

Algemene ledenvergadering
Nieuws

NS wil het onmogelijke mogelijk maken

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Rail&OV stelt nieuwe overgangsdatum vast.

Pensioen
Nieuws

Info ledenraadplegingen VVMC

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao NS 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer