Nieuws

NS wil de stem van de medewerkers van Service & Stations onderdrukken

Sociale- en Spoorwegveiligheid

NS wil de stem van de medewerkers van service en stations onderdrukken

19 januari 2021

Er komen steeds meer boze en negatieve reacties vanuit ondernemers en de regionale en lokale politiek op de plannen van NS om de service op de stations drastisch te wijzigen. Ze komen, terecht, in opstand tegen de afbreukplannen van NS. Daarnaast zijn er ook NS medewerkers die uit zorg brieven naar colleges van B&W en dergelijke hebben gestuurd. Niks mis mee wat ons betreft. Maar vorige week kregen FNV Spoor en VVMC meerdere signalen van medewerkers die aangesproken zijn door hun teammanager. Blijkbaar hebben de teammanagers de opdracht gekregen van de regiomanagers of MSO om uit te zoeken welke medewerkers een brief naar het college van burgermeester en wethouders en dergelijke hebben gestuurd. Diverse teammanagers hebben aangegeven dat individuele medewerkers dat niet uit hun eigen naam mogen doen. Volgens NS mag je dus in een vrij land en in een democratie, als medewerker, niet je zorgen uiten over de dienstverlening richting de reiziger en de sociale veiligheid binnen de stations.

Uitblijven reactie NS bevestiging beleid
Recentelijk hebben wij met de directie een zeer indringend gesprek gevoerd over hoe je met elkaar omgaat binnen NS. Aanleiding daartoe was een post op LinkedIn van een manager die de werkvloer azijnpissers noemde. Marjan Rintel, president-directeur NS, heeft hierover in haar nieuwjaarsboodschap gezegd dat medewerkers niet tegenover elkaar moeten staan maar schouder aan schouder. Dat zijn mooie woorden maar als ze nu haar “ondergeschikten” afstuurt op medewerkers die alleen maar hun zorgen uiten, zijn die mooie woorden helemaal niets waard! Toont Marjan Rintel nu haar ware gezicht?
Afgelopen donderdag 14 januari, hebben wij deze vraag aan NS gesteld:
“Bij deze een dringende kwestie wat voor boosheid zorgt op de vloer. Graag een formele reactie vanuit NS. Deze willen wij graag delen met de achterban via alle bekende kanalen. De regiomanagers hebben de instructie gekregen om de teammanagers te vragen om te melden als medewerkers, op persoonlijke titel, brandbrieven sturen naar overheidsinstanties over het belang van openhouden van de loketten. TM wordt gevraagd om de namen door te geven aan de regiomanagers. Het mag duidelijk zijn, wat wij als vakbondsbestuurders hiervan vinden. Graag ontvangen wij vandaag hier een reactie over.”
Top op heden is er geen enkele reactie gekomen vanuit NS. Daarom vragen wij aan iedereen om iedere vorm vanuit intimidatie en bangmakerij direct te melden bij je vakbond.

Negatieve reacties lokale politiek en ondernemers
Zoals hierboven al aangegeven krijgt NS steeds meer verbaasde en boze reacties vanuit regionale en lokale politiek en zelfs van ondernemers. Blijkbaar is er geen, of onvoldoende, overleg geweest tussen deze belanghebbenden en de NS omtrent de behoefte van de reiziger. Dit doet de vraag rijzen hoe goed de data gebaseerde conclusies van NS overeenkomen met de praktijksituatie binnen verschillende plaatsen/gemeenten. Daarnaast heeft NS de adviesaanvraag intern anders geschreven dan die naar de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties in het Locov. Hiermee ontstaat de indruk dat NS niet volledig transparant is naar diverse partijen, waarmee zij overleg voert of dient te voeren.

Henri Janssen – Bestuurder FNV Spoor ( Henri.Janssen@fnv.nl )
Wim Eilert – Bestuurder VVMC ( wimeilert@vvmc.nl )
Rob de Groot – Bestuurder VVMC ( robdegroot@vvmc.nl )
Roos Rahimi – Bestuurder FNV Spoor ( Roos.rahimi@fnv.nl )

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Info ledenraadplegingen VVMC

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao NS 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Stand van zaken cao onderhandelingen NS, dag 9

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Uit zorgvuldigheid geschorst

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao NS, een kleine verbetering

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Actiedag 13 december

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer