Nieuws

NS voert geen wijziging door in hun eindbod Looncomponent Trainmanagers NS Internationaal

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Dinsdag 6 juli 2021

 

NS voert geen wijziging door in hun eindbod Looncomponent Trainmanagers NS Internationaal

Op 14 en 15 juni jl. hebben FNV Spoor en VVMC een vijftal ledenbijeenkomsten georganiseerd over het eindbod looncomponent Trainmanagers NS Internationaal.

In het door de directie van NS Internationaal uitgebrachte eindbod, maakt NS een groot onderscheid tussen Trainmanagers (TM’s) van de IC Benelux met de andere TM’s en daarbij ook weer tussen de huidige TM’s Benelux met eventuele nieuwe instroom.

De vakbondsleden vanuit meerdere carriers gaven tijdens deze ledenbijeenkomsten aan dat NS Internationaal hiermee een onaanvaardbaar onderscheid heeft gemaakt wat niet door bonden geaccepteerd kan worden.

Tijdens deze bijeenkomsten hebben we met elkaar besloten dat de bonden nog éénmaal de NS Internationaal directie informeel zouden benaderen met bovenstaand standpunt, met als doel te kijken of NS bereid is iets aan dat onderscheid in hun eindbod te doen.

Op 16 juni hebben we jullie directie hierover informeel gesproken en haar bovenstaande meegegeven. Met daarbij de status van bonden, dat dit eindbod is verworpen en dat als NS Internationaal niks aan het onderscheid doet, we nogmaals met onze achterban in overleg zullen treden om de vervolgstappen te bepalen.

Wij gaven aan dat dan één ultimatum namens alle Trainmanagers of meerdere ultimate per carrier zeker tot de mogelijkheden behoort en waarbij we terug zullen grijpen naar de oorspronkelijke inzet van de vakbonden (verhoging van de bestaande competentietoeslag voor de Benelux met 50% en voor de anderen met 100%).

De directie gaf aan een week bedenktijd nodig te hebben. Op 26 juni hebben wij de directie een reminder gestuurd waarop men liet weten meer tijd nodig te hebben. Op vrijdag 2 juli liet de directie ons weten dat NS vasthoudt aan hun eindbod.

Wel stelde de directie voor, om de functie van de TM Benelux via ORBA te wegen en als daar dan taakgroep 57 uitkomt ze daarop worden ingedeeld.

Op maandag 5 juli informeerde de directie ons dat NS Internationaal de looptijd van het eindbod wat op 1 juli af is gelopen, zouden verlengen tot 15 augustus.

Graag willen we over de stand van zaken met jullie in gesprek. Dat zullen de gezamenlijke vakbonden wederom via teams-bijeenkomsten organiseren.

 

Zie op de volgende pagina de data, tijdstippen en links naar de Teams-vakbondsbijeenkomsten

 

Datum en tijd van de Teams-ledenraadplegingen:

Klik kort voor aanvang op de datum en tijd van de ledenraadpleging waaraan jij wilt deelnemen. Hiermee open je de link naar de Teams bijeenkomst en kun je de bijeenkomst bijwonen.

Je kunt ook een mailtje sturen naar je vakbondsbestuurder met de vraag de link van de ledenraadpleging waarbij jij je wilt aansluiten, naar je te mailen.

We rekenen op een grote opkomst!


Met vriendelijke groeten,

Namens de VVMC: Rob de Groot & Wim Eilert

Namens FNV Spoor: Henri Janssen & Roos Rahimi

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

22 November 2023, Start dag 6 CAO onderhandelingen NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

CAO flits, NS wil niet meer bewegen totdat bonden gaan bewegen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao flits #4

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao NS 14 november 2023, niet veel nieuws onder de zon

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Teleurstellend loonbod

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao flits #3

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer