Nieuws

Nieuwsbrief pre-mobiliteit (2)

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Nieuwsbrief pre-mobiliteit (2)

Beste leden,

Na de bekendmaking van de pre-mobiliteitsfase zijn medewerkers gaan kijken wat het voor hen persoonlijk betekent als ze besluiten het bedrijf te verlaten. Dat pakt voor iedereen anders uit. Buiten allerlei vragen die opspeelden wilde men natuurlijk ook weten hoe hoog in dat geval de ontslagvergoeding zal zijn. NS heeft een rekentool gemaakt, waarmee je als medewerker zelf de berekening van de hoogte van de ontslagvergoeding kan maken. Sommigen hebben naar aanleiding van die berekening het besluit genomen alles te laten opnemen in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Er zijn medewerkers die de VSO meteen daarna ondertekend hebben en er zijn medewerkers die bedenktijd hebben genomen.

Het was behoorlijk schrikken, toen bleek dat er een groot verschil zat in de uitkomst van de berekening van de ontslagvergoeding van die van voor en na 19 maart. Naar aanleiding van de commotie die daarop ontstond, hebben de vakbonden een gesprek gehad met de directie van NS. NS heeft aangegeven dat er een fout zat in de rekentool. In de tool werd geen rekening gehouden met het 3e WW-jaar en dat maakte dat er grote verschillen waren tussen de twee berekeningen.

Tijdens dat gesprek is door NS bepaald dat medewerkers ondanks de foutieve berekening een vaststellingsovereenkomst hebben laten opstellen recht houden op de ontslagvergoeding van de foutieve berekening, ongeacht of ze de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend of niet. Voor medewerkers die alleen een berekening hebben laten maken en geen vaststellingsovereenkomst hebben laten opstellen is dat niet het geval. Ze krijgen de ontslagvergoeding die berekend is met de gecorrigeerde rekentool. NS beroept zich in dit geval op tekst in de voetnoot van de berekening, waarin staat dat aan de berekening geen rechten kunnen worden ontleend. 

We hebben NS gevraagd om coulance naar alle betrokken medewerkers, maar NS blijft bij het standpunt dat de medewerkers, die nog geen vaststellingsovereenkomst in hun bezit hebben, de ontslagvergoeding krijgen volgens de nieuwe berekening. We laten momenteel juridisch toetsen of het standpunt van NS houdbaar is.

We krijgen regelmatig de vraag van onze leden of het aantrekkelijk is om NS te verlaten met een vaststellingsovereenkomst en – niet onbelangrijk - een ontslagvergoeding. Alle leden die een vaststellingsovereenkomst hebben aangevraagd of al in hun bezit hebben, doen er goed aan om deze met de VVMC te delen, alvorens deze te ondertekenen. We laten deze dan juridisch toetsen op zowel de inhoud als op de hoogte van de ontslagvergoeding. Een vaststellingsovereenkomst hoef je niet meteen te ondertekenen, je krijgt altijd bedenktijd.

Wil je een vaststellingsovereenkomst ter juridische toetsing voorleggen, neem dan contact op met het secretariaat van de VVMC op telefoonnummer:
013-5802768 voor verdere instructies.

Met vriendelijke groet,

Het hoofdbestuur van de VVMC | Met én voor elkaar!

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

1e Stakingsdag CAO Multimodaal

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Aankondiging Acties MUMO

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer