Nieuws

Nieuwsbericht over pre-mobiliteit bij Service & Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Nieuwsbericht over pre-mobiliteit bij Service & Stations

NS heeft een bericht laten uitgaan dat er met de ondernemingsraad afspraken zijn gemaakt over pre-mobiliteit, voor de medewerkers in de functies Servicemedewerker Complexe Vragen, Servicemedewerker Internationaal, ASV, PLP en CW. Deze premobiliteit zal per 1 maart 2021 ingaan, voor de duur van vier maanden. Het plaatselijk management heeft afgelopen vrijdag de betreffende medewerkers geïnformeerd over deze afspraak. Het was volgens de directie niet de bedoeling dat het vrijdag al zou ‘uitlekken’, maar dat het pas maandag met alle betrokken medewerkers gedeeld zou worden. We hebben direct aangegeven dat het ‘lekken’ is gedaan door het eigen management, waardoor er onrust is ontstaan bij alle medewerkers. Dit heeft er veelal mee te maken dat er, na het geïnformeerd te zijn door het management, vele vragen open bleven.

Er zijn veel vragen over wat voor gevolgen pre-mobiliteit heeft voor de betrokken medewerkers. Daarom dit schrijven ter informatie. Mocht je na het lezen van dit stuk toch nog met vragen zitten, dan kun je deze sturen naar: secretariaat@vvmc.nl

Zoals jullie weten ligt er ter advisering een adviesaanvraag herinrichting Service & Stations bij de ondernemingsraad. In de adviesaanvraag is opgenomen dat het voor de groep medewerkers, te weten Servicemedewerker Complexe Vragen, Servicemedewerker Internationaal en ASV sociale consequenties heeft. Er is nu, voorafgaand aan dit adviestraject, door NS met de ondernemingsraad een pre-mobiliteitsperiode van 4 maanden afgesproken. Deze zal vanaf 1 maart opengesteld worden voor alle genoemde medewerkers, werkzaam bij Service & Stations. Het verrassende aan het geheel, is dat ineens ook de functies Plp en CW genoemd worden, terwijl er nog helemaal geen adviesaanvraag ligt over deze twee functiegroepen.

De informatie die wij hebben is dat de directie met de ondernemingsraad in gesprek is om de adviesaanvraag voor de functies Plp en CW naar voren te halen. Wanneer dat precies plaatsvindt weten we niet, maar we denken dat het in de buurt zal zijn van de datum van de aanvang pre-mobiliteit.

Wat houdt pre-mobiliteit eigenlijk in:
Als er sprake is van een dreigende boventalligheid, door o.a. het wegvallen van je functie, dan kan NS je, in overleg met de ondernemingsraad, de status pre-mobiliteit geven. Een medewerker kan met deze status gebruikmaken van de mogelijkheid om, voordat er een besluit ligt over de herinrichting Service & Stations en Plp en CW, te besluiten NS te willen verlaten, waarbij de medewerker recht heeft op een transitievergoeding, zoals beschreven in het Sociaal Plan. Het totale bedrag van deze transitievergoeding is voor iedereen anders, omdat deze o.a. afhankelijk is van het aantal dienstjaren en de leeftijd. Ook heb je met deze status een voorkeurspositie bij het solliciteren op een interne functie. Dat betekent dat je bij sollicitatie én gebleken geschiktheid voorrang krijgt ten opzichte van iemand die geen pre-mobiliteit status heeft. Als je tijdens de pre-mobiliteitsfase op een interne functie hebt gesolliciteerd en je niet bent aangenomen dan heeft dat geen gevolgen voor de periode dat je eventueel boventallig bent verklaard. Dat je nu de pre-mobiliteit status krijgt toegekend, betekent niet dat de adviesaanvraag al is afgerond. Dat traject loopt nog steeds en er zijn met de vakbonden ook nog geen gesprekken geweest over de sociale consequenties.
 
Het adviestraject:
De adviesaanvraag van Service & Stations en straks ook de adviesaanvraag voor de functiegroepen Plp en CW zijn of worden straks in behandeling genomen door de ondernemingsraad. Zolang er geen besluit genomen is, ben je nog steeds in dienst bij NS. Zodra er wel een besluit is genomen, wordt er bepaald wie er eventueel boventallig zal raken. Iedereen die n.a.v. van dat besluit boventallig wordt, kan besluiten bij NS weg te gaan en heeft dan recht op een transitievergoeding, volgens het Sociaal Plan. Ook als je tijdens de pre-mobiliteit hebt rondgekeken naar mogelijke andere functies. Je kunt ook besluiten, omdat je bij NS wilt blijven, van de mogelijkheid gebruik te maken om intern te solliciteren naar een andere functie. Ook in de boventalligheidsfase heb je een voorkeurspositie bij gebleken geschiktheid ten opzichte van iemand die ook geschikt is, maar die niet boventallig is. Je kunt ook door NS een passende functie aangeboden krijgen, die past binnen de afspraken, gemaakt in het Sociaal Plan. In deze situatie adviseren we je contact op te nemen met de VVMC. De reden hiervan is dat we dan gezamenlijk kunnen kijken of de aangeboden functie wel passend is. Het kan ook zo zijn dat je niet boventallig bent. Dat betekent dat je gewoon in functie blijft en het werk doet zoals omschreven in het besluit van de herinrichting Service & Stations. Maar stel dat je dat, om welke reden dan ook, niet wil dan kan je je opgeven voor de plaatsmakersregeling, waarbij je plaatsmaakt voor iemand die wel boventallig is. Je kunt niet zelf bepalen wie jouw plek gaat innemen dat wordt volgens de bestaande criteria beslist. Op het moment dat je plaatsmaker bent geworden, heb je dezelfde rechten als de medewerker die boventallig was en heb je recht op de transitievergoeding, zoals beschreven in het Sociaal Plan.

Wat is verstandig om te doen?
Het advies van ons is om voor elk besluit dat je denkt te willen nemen, je eerst goed te laten voorlichten over wat de uiteindelijk gevolgen van jouw keuze kunnen zijn.

Besluiten om weg te gaan bij NS:
Voordat je besluit NS te verlaten, is het verstandig eerst te weten hoe hoog de transitievergoeding is. Daarbij moet je niet vergeten dat als je nog geen andere baan buiten NS hebt je dan in de WW terecht komt (we gaan er in ieder geval vanuit dat je recht gaat krijgen op WW, omdat je een vaststellingsoverkomst zou moeten krijgen waarin staat dat je niet verwijtbaar werkloos bent geworden, maar e.e.a. het gevolg is van een reorganisatie). Dan is het bijvoorbeeld goed om te weten hoeveel jaar je recht hebt op WW en wat daarna? Er zijn in het recente verleden afspraken gemaakt over 3 jaar WW. Weet wel dat je in de WW-periode mogelijk moet solliciteren. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn wel persoonsgebonden, dus ook daarover moet je je goed laten informeren.

Dan is het ook goed om na te denken of je NS wilt verlaten in de pre-mobiliteit fase of pas in de boventalligheidfase. Als statushouder van pre-mobiliteit val je, na het besluit over de herinrichting, niet automatisch onder de boventalligen. Mocht dat niet zo zijn, dan is er nog een mogelijkheid. Je kunt je dan aanmelden als plaatsmaker. Op het moment dat jij je plek hebt gegeven aan een ander, heb je dezelfde rechten als de boventallige en zul je je, zoals hierboven beschreven, van te voren goed moeten laten informeren over wat dat allemaal betekent. Maar je moet er ook rekening mee houden dat als er te veel plaatsmakers zijn, er bepaald wordt wie daarvoor wel en niet in aanmerking komen. Dan blijf je in dienst van NS. Weet dan dat als je alsnog weg wilt bij NS, je ontslag moet nemen en je geen transitievergoeding krijgt.

Dan is er nog een andere mogelijkheid, als je hebt besloten weg te gaan bij NS. Als je 3 jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd zit, zou je gebruik kunnen maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (de RVU-regeling). Ook dan is het advies je goed te laten voorlichten over de financiële consequenties. Daarmee neem je ontslag bij NS en moet je e.e.a. op tijd (2 maanden van te voren) geregeld hebben met het Pensioenfonds. Het Pensioenfonds of de Pensioenwijzer kan je daarbij helpen. Nu de CAO is goedgekeurd, zal NS gaan inventariseren wie er gebruik willen maken van de RVU-regeling en kan men per 1 mei 2021 met vervroegd pensioen gaan. Let wel, als je valt onder de functies waar ook een maakbaarheidstoets gedaan moet worden, dan kan het zijn dat je pas per 1 juli 2022 gebruik kunt maken van de RVU-regeling.

Bij NS willen blijven:
Tijdens de pre-mobiliteitsfase hoef je niets te doen en blijf je gewoon in functie. Dat heeft ook geen verdere gevolgen als je boventallig wordt verklaard.

Op het moment dat er een besluit ligt en je boventallig wordt verklaard, is NS verplicht een inspanning te plegen om jou te herplaatsen in een functie binnen NS. Mocht dat niet gebeuren dan blijft jouw boventalligheidstermijn doorlopen tot 1 januari 2025. Daarna krijg je alsnog ontslag.

Je mag te allen tijde alle externe functies weigeren, zonder dat dat gevolgen heeft voor jou ten aanzien van weigering functies en/of de transitievergoeding.
Als je een passende functie krijgt aangewezen dan is het advies om altijd met de VVMC in contact te treden om die situatie te bespreken en dan met name of de functie wel als passend gezien kan worden. Je mag twee keer een aanbod van een passende functie binnen NS weigeren, alleen krijg je na de tweede weigering alsnog ontslag, maar heb je wel recht op een transitievergoeding, zoals beschreven in het Sociaal Plan.

Het is een heel verhaal geworden, maar dat heeft alles te maken met de nieuwe afspraken in het Sociaal Plan, die meerdere mogelijkheden bieden in een situatie waar je als medewerker en lid van de VVMC mee te maken kunt krijgen. Het is vanzelfsprekend altijd mogelijk om direct contact op te nemen met de VVMC als je nog met vragen zit.

Met vriendelijke groet,

Rob de Groot | Voorzitter

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Info ledenraadplegingen VVMC

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao NS 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Stand van zaken cao onderhandelingen NS, dag 9

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Uit zorgvuldigheid geschorst

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao NS, een kleine verbetering

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Actiedag 13 december

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer