Nieuws

Nieuws over hoger beroep tegen het vonnis in de bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Memorie van grieven bij het gerechtshof ingediend

 

Beste leden van FNV Spoor en VVMC,

 

In juni 2022 hebben we jullie bericht dat FNV en VVMC in hoger beroep zijn gegaan tegen het vonnis van de rechtbank in de bodemprocedure. Op 31 oktober jl. hebben FNV en VVMC  onze memorie van grieven bij het gerechtshof ingediend. Hierin wordt uitgebreid uiteengezet waarom FNV en VVMC het oneens zijn met het oordeel van de rechtbank.

 

Het hoger beroep richt zich tegen de beslissing van de rechtbank over de aftopping van de ontslagregeling ten aanzien van de PAWW?uitkering én tegen de beslissing van de rechtbank over de voortzetting van pensioenopbouw tijdens WW.

 

De vervolg stap in de hogerberoepsprocedure is dat NS uiterlijk binnen 10 weken haar reactie op de door FNV en VVMC ingediende gronden zal indienen bij het gerechtshof. Daarna zal het gerechtshof beslissen hoe de hogerberoepsprocedure wordt voortgezet.

Zodra er weer nieuws te melden is in de hoger beroep procedure berichten we jullie weer.

 

 

Namens de VVMC:      Rob de Groot

Namens FNV Spoor:    Henri Janssen

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Agenda Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering
Nieuws

Een nieuwe pensioenregeling jouw toekomstige pensioen bij Rail & OV

Pensioen
Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer