Nieuws

Gezamenlijke nieuwsbrief Herinrichting Service en Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Herinrichting Service en Stations Datum: 16 maart 2021

 

Onderwerp: Herinrichting Service en Stations
Datum: 16 maart 2021

 

Geachte heer van Asch, beste Eelco,

In uw brief van 12 maart 2021 geeft u aan de vakbonden uit te nodigen voor nader overleg over de herinrichting van service en stations.

Vrijdag 12 maart jl. heeft u in het voorafgaande overleg met ons toegezegd dat er niets in beton gegoten is en dat de deelname van medewerkers die zich tot de vakbonden hebben gewend gewaarborgd is in het proces. Deze punten hebben wij helaas niet kunnen terugvinden in uw brief van 12 maart jl.

Omdat de directie van de NS heeft aangegeven dat er behoefte is aan een nieuw toekomstbestendig inzetmodel, zal voor ons het vertrekpunt bij het overleg zijn dat een nieuw toekomstbestendig inzetmodel tot stand moet komen door participatie en zeggenschap vanuit de werkvloer, naast de medezeggenschap.
Om dit te kunnen bereiken staat de invulling en de uitkomst van de adviesaanvragen weer geheel open voor wijzigingen op inhoud en vorm op basis van de input van de medewerkers en het advies van de OR.
De ondernemingsraad zal samen met de vakbonden waarborgen dat er een goede vertegenwoordiging komt vanuit de werkvloer. Mocht het onverhoopt zo zijn dat de input van de medewerkers niet voldoende wordt meegenomen in de plannen en het te nemen besluit van de NS, dan zullen de vakbonden het overwegen hun eisen zo nodig kracht bij zetten door middel van collectieve acties.

De vakbonden zien graag op korte termijn uw uitnodiging voor een overlegdatum tegemoet. Met vriendelijke groeten,

 

Henri Janssen                                                                                 -              Bestuurder FNV Spoor

Roos Rahimi                                                                                    -              Bestuurder FNV Spoor

Wim Eilert                                                                                        -              Bestuurder VVMC

Rob de Groot                                                                                   -              Bestuurder VVMC

Ike Wiersinga                                                                                   -              Bestuurder CNV Vakmensen

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

1e Stakingsdag CAO Multimodaal

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Aankondiging Acties MUMO

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer