Nieuws

FNV Spoor & VVMC winnen kortgeding tegen NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO

NS handelde in strijd met de redelijkheid en billijkheid en het goed werkgeverschap

 

Maandag 6 december 2021 FNV Spoor & VVMC winnen kortgeding tegen NS NS handelde in strijd met de redelijkheid en billijkheid en het goed werkgeverschap Vrijdag 3 december 2021 is door de voorzieningsrechter in het kortgeding vonnis gewezen over het kortgeding wat FNV Spoor samen met VVMC tegen werkgever NS heeft aangespannen. We kunnen daar kort over zijn. De voorzieningenrechter heeft FNV Spoor en VVMC volledig in het gelijk gesteld. Het komt erop neer dat NS aan werknemers, die gebruik maken van de vrijwillige vertrekregeling uit het Sociaal Plan in de pré-mobiliteitsfase, in de vaststellingsovereenkomst niet (langer) een volledig finaal kwijtingsbeding mag opnemen. Uitgezonderd dienen te worden (eventuele) rechten of aanspraken op grond van de drie cao-bepalingen waarover tussen de vakbonden en NS een verschil van mening is. Dit geldt (vooralsnog) tot aan de datum waarop in het uitleggeschil onherroepelijk is beslist, dan wel op een andere wijze definitief een einde aan het geschil is gekomen. De voorzieningenrechter heeft (onder meer) geoordeeld dat het vasthouden door NS aan de volledige finale kwijting, terwijl sprake is van een uitleggeschil op collectief niveau, in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en het goed werkgeverschap. Het is mede daarom dat NS niet (langer) van haar werknemers, kan verlangen dat zij tekenen voor een vaststellingsovereenkomst met een volledig finaal kwijtingsbeding, waarmee in feite afstand wordt gedaan van rechten, waaronder een (mogelijk) hogere ontslagvergoeding. Bodemprocedure Om duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van de drie cao-bepalingen, waarop het finaal kwijtingsbeding (voorlopig) geen betrekking meer kan hebben, is een (aparte) procedure gestart, een zogenaamde bodemprocedure. Of dit uiteindelijk leidt tot een hogere aanspraak (bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding) moeten we afwachten. Dat is aan de rechter. Zie hier de nieuwsbrief over de bodemprocedure. Getekende vaststellingsovereenkomsten Dit vonnis gaat alleen over nieuwe gevallen. Wij zullen NS oproepen dit vonnis ook toe te passen op alle reeds getekende vaststellingsovereenkomsten. Indien NS daar niet positief op reageert, zullen we eerst de uitkomst van de bodemprocedure moeten afwachten. Mocht FNV Spoor en VVMC door de bodemrechter in het gelijk worden gesteld, zullen wij de NS wederom verzoeken om de uitkomst ook toe te passen op de reeds getekende vaststellingsovereenkomsten. Weigert de NS dat opnieuw, dan zullen we beoordelen of we voor onze leden individueel rechtszaken gaan voeren om onder dat deel van de getekende finale kwijting uit te komen. Namens de VVMC: Rob de Groot Namens FNV Spoor: Henri Janssen 

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Info ledenraadplegingen VVMC

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao NS 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Stand van zaken cao onderhandelingen NS, dag 9

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Uit zorgvuldigheid geschorst

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao NS, een kleine verbetering

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Actiedag 13 december

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer