Nieuws

Een nieuwe pensioenregeling jouw toekomstige pensioen bij Rail & OV

Pensioen

Hoe zat het ook al weer?

Tilburg, 4-5-2023

 

Hoe zat het ook al weer?

In 2020 zijn er op landelijk niveau afspraken gemaakt tussen de overheid en de sociale partners over het nieuwe pensioenstelsel. Dit heeft geleid tot de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Eind 2022 is de Wet Toekomst Pensioenen behandeld en vastgesteld in de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt de wet in de eerste helft van 2023 behandeld in de Eerste Kamer. Zodra de eerste kamer akkoord gaat. Dit betekent dat op zijn laatst, alle pensioenregelingen in dit land uiterlijk op 1 januari 2027 moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke regels. Dit geldt ook voor het pensioenfonds Rail & OV. Het pensioenfonds Rail & OV streeft er naar om de overgang naar de nieuwe pensioenregeling in te laten gaan op 1 januari 2025. Voordat het zover is, is er nog veel werk te verrichten én, minstens zo belangrijk, moeten we met elkaar een aantal belangrijke beslissingen nemen. De nieuwe pensioenregeling kent namelijk een aantal keuzemogelijkheden. Keuzes waar de VVMC iets van moet vinden. Deze keuze zullen we dan ook voorleggen aan onze leden.

Belangrijke keuzes

De VVMC, de andere vakbonden en de werkgevers bij Rail & OV moeten de komende tijd een aantal belangrijke keuzes maken. Hieronder staan de te maken keuzes. Wij zullen deze kort toelichten. Voor uitgebreidere informatie hebben we de bijbehorende link van Rail & OV toegevoegd.

  1. Wat voor soort pensioenregeling?

Er zijn twee varianten waaruit gekozen kan worden: de solidaire pensioenregeling of de flexibele pensioenregeling. In beide regelingen krijg jij als  pensioendeelnemer een individuele pensioenpot. Bij de solidaire regeling ligt de nadruk meer op het samen beleggen en samen risico’s delen. De flexibele regeling daarentegen gaat meer uit van het kunnen maken van eigen, individuele keuzes.

We hebben als VVMC deze vraag al een keer aan jou voorgelegd en in meerderheid hebben de leden toen gekozen voor de solidaire regeling. Het betrof toen nog een voorlopige keuze en vandaar dat we het nog een keer aan jou voorleggen. Onderstaande link geeft meer inzicht over dit onderwerp

https://railov.nl/een-nieuwe-pensioenregeling/wat-blijft-hetzelfde/

  1. Invaren

Willen we de oude aanspraken van het huidige pensioenstelsel overbrengen naar het nieuwe of willen we twee gescheiden vermogens en pensioenen? We staan voor de keuze om de oude rechten over te brengen naar de nieuwe pensioenregeling, dat heet invaren. Op die manier gelden de nieuwe regels ook voor de eerder opgebouwde pensioenaanspraken. Daarmee blijft het fonds een ongedeeld vermogen beleggen waardoor risicodeling en solidariteit in de nieuwe pensioenregeling optimaal kunnen worden benut. Al met al leidt invaren tot een hoger verwacht rendement en dus tot een hoger pensioen voor deelnemers en gepensioneerden. Onderstaande link geeft meer inzicht in dit onderwerp.

https://railov.nl/een-nieuwe-pensioenregeling/wie-beslist/meeverhuizen-vd-oude-pensioenregeling/

  1. Nabestaandenpensioen

In de nieuwe pensioenwet verandert het nabestaandenpensioen. Nu is dat nabestaanden- pensioen gebaseerd op wat je opbouwt. In de toekomst krijgen de partners van deelnemers bij overlijden voor pensionering, een nabestaandenpensioen van een percentage van het gehele salaris bij je werkgever. Ongeacht hoe lang je aan de pensioenregeling deelneemt. Het al opgebouwde nabestaandenpensioen blijft wel in stand. De VVMC vindt het belangrijk dat het voor nabestaanden goed geregeld is en blijft. Onderstaande link geeft meer inzicht over dit onderwerp.

https://railov.nl/een-nieuwe-pensioenregeling/nabestaandenpensioen-in-nieuwe-regeling/

  1. Evenwichtig verdelen van pensioenvermogen

Op het moment van invaren heeft het pensioenfonds mogelijk meer vermogen dan nodig is om iedereen minimaal een gelijk pensioen te geven. Het pensioenfonds heeft dan een buffervermogen dat op verschillende manieren verdeeld kan worden.

Hieronder staat wat de mogelijkheden zijn:

  • Voorkomen dat deelnemers er bij invaren op achteruit gaan.
  • Alsnog uitkeren van gemiste verhogingen in het verleden.
  • Voorkomen van een toekomstige daling van het pensioen.

Dit is iets waar we het met elkaar over moeten hebben. Het uitgangspunt van het solidair zijn bij het invaren, is uitgangspunt van de VVMC. 

Onderstaande link geeft meer inzicht over dit onderwerp.

https://railov.nl/een-nieuwe-pensioenregeling/solidariteitsreserve/

  1. Hoogte van het pensioen en de premie.

Er moeten ook afspraken gemaakt worden over de hoogte van de pensioenpremie. De vraag is, willen we dezelfde hoogte van het pensioen blijven nastreven als nu, of mag de premie omhoog om een hoger pensioen te bereiken, of kan het wel wat minder en met een lagere premie?                                                                                                                                             Uiteindelijk is de pensioenpremie een onderdeel van de cao-onderhandelingen geweest en zal dan ook tijdens de cao onderhandelingen besproken moeten worden op die tafels waar het een onderdeel is van de cao.

Hoe nu verder?

Voordat de VVMC keuzes gaat maken zal zij eerst de leden gaan raadplegen. Het raadplegen zal via digitale  ledenraadplegingen gaan plaatsvinden. Datums en tijden zullen op korte mijn volgen.

Meer weten:

Pensioen is voor velen een ingewikkeld onderwerp. We kunnen ons voorstellen dat je behoefte hebt aan meer informatie hierover. Op de website van Pensioenfonds Rail & OV is nog veel meer informatie te vinden over de nieuwe pensioenregeling. Ga hiervoor naar: https://railov.nl/een-nieuwe-pensioenregeling

 

Met vriendelijke groet,

Het Hoofdbestuur van de VVMC 

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Wim Eilert- Intervieuw Bij Oost | Nieuws - RTV Oost

Sociale- en Spoorwegveiligheid
Nieuws

Nieuw resultaat CAO NS 29 maart 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Algemene Leden Vergadering 17 mei 2024

Algemene ledenvergadering
Nieuws

NS wil het onmogelijke mogelijk maken

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Rail&OV stelt nieuwe overgangsdatum vast.

Pensioen
Nieuws

Info ledenraadplegingen VVMC

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer