Nieuws

De medezeggenschap bij NS, hoe zit dat nou?

Verkiezingen

De medezeggenschap bij NS, hoe zit dat nou?

Aan het eind van deze maand kunnen jullie weer stemmen voor de onderdeelscomissies (OC’s) en de ondernemingsraden (OR’s). Voor velen is het nog een beetje onduidelijk wat het allemaal precies inhoudt. Na het lezen van dit JOR-signaal is alles hopelijk veel duidelijker. Het is heel belangrijk dat iedereen stemt op diegene die hij of zij graag in de OC of de OR wil zien.
In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staan alle rechten en plichten van de medezeggenschap beschreven. Met de medezeggenschap bedoelen we de OC’s, OR’s en COR samen. Het is goed om te weten wat deze organen nu precies zijn en wat zij doen. NS kent meerdere bedrijfsonderdelen en ieder onderdeel heeft een eigen ondernemingsraad. Zo is er de OR Reizigers, de OR Instandhouding (vroegere Nedtrain), de OR Stations en de OR C&O en Groep.
 

Maar wat doet een OR precies?

De OR heeft net als de OC’s en de COR 3 soorten rechten. Als eerste is er het adviesrecht. De meesten zullen waarschijnlijk wel weten wat dit is. De OR kan dan advies geven over het voorgenomen beleid van de directie van NS. Denk bijvoorbeeld aan de adviesaanvragen die momenteel bij NS spelen. Het tweede recht is het instemmingsrecht. Dit gaat over zaken waarbij de OR moet instemmen met het voorgenomen beleid, anders zal het worden verworpen. Denk hierbij aan de verlofregeling of arbeidsomstandigheden. Tot slot is er nog het initiatiefrecht, waarbij de OR zelf voorstellen aan de directie van NS kan doen voor een bepaald beleid. Een OR overlegt met de directeur van zijn bedrijsonderdeel.
 

Wat maakt de OC zo belangrijk?

Bij NS kennen we verschillende regio’s. Als de OR zich met alles zou moeten bezighouden wat er in de regio’s speelt, zou dat natuurlijk veel te veel werk zijn. Daarvoor zijn de OC’s. Een OC is in feite een op regio of op functie gerelateerde OR. NS Reizigers kent 10 OC’s:
 

De OC’s hebben, zoals eerder gezegd, net als de OR een adviesrecht, een instemmingsrecht en een initiatiefrecht. Een OC overlegt met de MSO van de regio. De zaken die spelen zijn alleen veel lokaler van aard. Zo zal er bijvoorbeeld gesproken worden over de verlichting op een plaatselijk opstelterrein of de ventilatie in een personeelsverblijf. Voor iedereen een belangrijke vorm van instemmingsrecht voor de OC’s is het toetsen van de roosters van het rijdend personeel. De roosters moeten natuurlijk wel voldoen aan alle CAO-afspraken. De OC’s zijn dus van groot belang voor onder andere jouw werkrooster!

Op wie mag je stemmen?

Zowel OC-leden als OR-leden worden gekozen door de medewerkers en dat zijn jullie! De bovenstaande uitleg zal ongetwijfeld duidelijk maken dat het belangrijk is dat je stemt. Bij de verkiezingen mag je 2 stemmen uitbrengen. 1 stem voor de OR en 1 stem voor de OC.

De centrale ondernemingsraad (COR):

Niet direct verkiesbaar, maar wel zeker van groot belang, is de centrale ondernemingsraad. Zoals gezegd is er een ondernemingsraad per bedrijfsonderdeel. Vanzelfsprekend zijn er echter ook onderwerpen die de bedrijfsonderdelen overstijgen. De lange termijn strategie, het vacaturebeleid of de Arbo-dienst zijn voorbeelden van zaken die bij alle bedrijfsonderdelen spelen. Hiervoor is de COR. Ook de COR heeft een adviesrecht, een instemmingsrecht en een initiatiefrecht. De COR overlegt met de President-directeur van NS. Op dit moment is dat Marjan Rintel. In tegenstelling tot de leden van de OR’s en de OC’s, worden de leden van de COR niet rechtstreeks gekozen door het personeel. De leden van de COR zijn afgevaardigden vanuit de OR’s. De COR- leden worden dus wel indirect gekozen door te stemmen op een OR-lid!

Jouw stem doet ertoe!

Als JOR VVMC vinden wij het van groot belang dat iedereen stemt op de persoon waardoor jij je wilt laten vertegenwoordigen in de OR of in de regionale OC. Om jullie te helpen begrijpen wat de medezeggenschap precies is, hebben wij dit signaal geschreven. Soms lijkt het misschien saaie stof, maar het is goed om je bewust te zijn van wat de medezeggenschap doet. De gehele medezeggenschap ziet bijvoorbeeld toe op het juist nakomen van de CAO- afspraken voor de medewerkers. Vanuit het kader van de JOR zijn er ook 2 personen die zich verkiesbaar hebben gesteld. David van der Stelt voor de OC- Midden en Julian Gerritsen voor de OC-Noord.

Kijk goed wie er zich in jouw regio verkiesbaar heeft gesteld. Spreek gerust die personen aan. Vragen zullen altijd worden gewaardeerd! De JOR VVMC vindt het erg belangrijk dat al het personeel is vertegenwoordigd en daar horen de jongeren natuurlijk ook bij! Als JOR VVMC willen wij al onze leden oproepen om hun stem uit te brengen. Het zou enorm jammer zijn wanneer je geen stemt uitbrengt en de volgens jou geschikte persoon haalt vervolgens niet genoeg stemmen binnen. Ook al werk je nog niet zo lang bij het spoor, de VVMC waardeert iedere stem. Zorg ervoor dat ook jouw stem wordt gehoord!

 

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Nieuw resultaat CAO NS 29 maart 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Algemene Leden Vergadering 17 mei 2024

Algemene ledenvergadering
Nieuws

NS wil het onmogelijke mogelijk maken

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Rail&OV stelt nieuwe overgangsdatum vast.

Pensioen
Nieuws

Info ledenraadplegingen VVMC

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao NS 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer