Nieuws

De leden konden niet duidelijker zijn.

Arbeidsomstandig- heden en CAO

De reacties van onze leden tijdens de ledenraadplegingen van de afgelopen weken konden niet duidelijker zijn.

Nee en Ja!

 

De reacties van onze leden tijdens de ledenraadplegingen van de afgelopen weken konden niet duidelijker zijn.

 

Vinden jullie het eindbod van de werkgevers acceptabel? NEE

Zijn jullie actiebereid? JA

 

De bonden zijn het land doorgeweest om het eindbod van de werkgevers aan de leden voor te leggen. In de periode van 1-11 t/m 16-11 zijn we op verschillende standplaatsen geweest. De ledenraadpleging is op 22-11 afgesloten met een digitale sessie. We hebben veel medewerkers gesproken en we hebben werkelijk waar niet 1 positieve reactie gehad op het eindbod. De werknemers zijn het zat en willen dat de werkgevers hun serieus gaan nemen. Want dat blijkt absoluut niet uit hoe het proces tot nu toe verlopen is en wat er nu op tafel ligt vanuit werkgeverskant. Het loonbod is een aanfluiting en aan de werkdruk wordt niets gedaan.

 

Dat betekent dat de bonden de volgende stap gaan zetten. Wij hebben inmiddels onze juristen de opdracht gegeven om een brief op te stellen waarin de werkgevers een ultimatum wordt gesteld. In dat ultimatum zal o.a. komen te staan dat als werkgevers niet tegemoet komen aan de eisen van de bonden, deze overgaan tot het organiseren van collectieve acties. Het is dus geheel aan de werkgevers zelf of er acties komen of niet. De bonden zullen er in ieder geval voor zorgen dat ze er klaar voor zijn!

 

Tot slot willen wij de leden danken voor hun aanwezigheid bij de ledenraadplegingen (fysiek of digitaal). Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van het verdere verloop.

 

 

Edwin Kuiper, vakbondsbestuurder FNV Streekvervoer Wim Eilert, vakbondsbestuurder VVMC

Sijtze de Bruine, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

1e Stakingsdag CAO Multimodaal

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Aankondiging Acties MUMO

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer