Nieuws

Cao flits #4

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Cao flits #4

Zaltbommel, 14 november 2023.

4de onderhandelingsdag CAO NS

Beste leden,

 

Na een teleurstellend loonbod van NS op de derde onderhandelingsdag stond vandaag de vierde onderhandelingsdag op het programma waarin het thema “Werk en Privé” op de agenda stond.

De voorstellen van alle vakbonden zijn doorlopen, maar lang niet alle voorstellen zijn gehonoreerd. Voor de VVMC was de opbrengst mager. NS stelde o.a. onderzoeken voor op het gebied van maatwerkroosters en ouderenregelingen. Onze leden hebben aangegeven dat zij niet zitten te wachten op onderzoeken. Resultaten van dergelijke onderzoeken worden pas in 2025 of mogelijk later verwacht. Met een looptijd van 1 jaar heeft levert dat niets op voor 2024.

Een voorstel van NS om de vrijstelling van nachtdiensten voor bepaalde functiegroepen te verlagen van 60 jaar naar 55 jaar is wat ons betreft nog onvoldoende. Tevens heeft NS voorgesteld om de normtijd van een losse streepjesdag gelijk te stellen aan de normtijd van een rustdag. Ook hierbij komt NS maar deels tegemoet aan ons voorstel om de streepjesdag dezelfde status te geven als een rustdag. Als laatste willen we nog noemen dat NS het voorstel om de wachtdagen bij ziekte af te schaffen overneemt, maar wel komt daarbij de extra zorgdag te vervallen.

De 4e onderhandelingsdag heeft uiteindelijk niet veel gebracht. Nu we alle clusters besproken hebben kunnen we eindelijk de onderhandelingen in. Daar kijken we naar uit. Volgende week staan er 2 dagen gepland en die zullen we ook nodig hebben gezien het belachelijk lage loonbod van NS. We hebben daar de afgelopen 2 weken veel negatieve reacties op ontvangen. We hebben in andere sectoren gezien dat daar bijvoorbeeld 7% voor 1 jaar is afgesproken. Daar steekt NS met effectief 2,45% voor 2024 schril tegen af! Er is dus nog veel werk aan de winkel waarbij we onze leden misschien nog hard nodig hebben.

Samen staan we Sterk!

Met vriendelijke groet,

Wim Eilert, vakbondsbestuurder VVMC

 

 

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Info ledenraadplegingen VVMC

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao NS 2024

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Stand van zaken cao onderhandelingen NS, dag 9

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Uit zorgvuldigheid geschorst

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao NS, een kleine verbetering

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Actiedag 13 december

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer