Nieuws

Agenda Algemene ledenvergadering 2022

Algeme ledenvergadering

Aanvang: Vrijdag 20 mei 2022 13.00 uur

Locatie: Van der Valk Hotel te Nijmegen Lent

 

 

AGENDA

 

  1. 1. Opening
  2. 2. Mededelingen
  3. 3. Concept verslag ALV 21 mei 2021
  4. 4. Jaarverslag Secretaris
  5. 5. Jaarverslag Penningmeester
  6. 6. (Her-) verkiezingen HB
  7. 7. (Her-) verkiezingen commissies
  8. 8. Sluiting

Route beschrijving

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

Landelijke stakingsdag MultiModaal en OV cao

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Geen vooruitgang bij gesprek bonden en werkgevers.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

3e stakings dag CAO MUMO Zwolle Emmen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

2e Stakingsdag CAO Multimodaal Arriva Groningen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

1e Stakingsdag CAO Multimodaal

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Aankondiging Acties MUMO

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer