Nieuws

Agenda Algemene ledenvergadering 2022

Algeme ledenvergadering

Aanvang: Vrijdag 20 mei 2022 13.00 uur

Locatie: Van der Valk Hotel te Nijmegen Lent

 

 

AGENDA

 

  1. 1. Opening
  2. 2. Mededelingen
  3. 3. Concept verslag ALV 21 mei 2021
  4. 4. Jaarverslag Secretaris
  5. 5. Jaarverslag Penningmeester
  6. 6. (Her-) verkiezingen HB
  7. 7. (Her-) verkiezingen commissies
  8. 8. Sluiting

Route beschrijving

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

De leden konden niet duidelijker zijn.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Nieuws over hoger beroep tegen het vonnis in de bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Ultimatieve brief

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

4e dag CAO onderhandelingen Mumo

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Onderhandelingsresultaat CAO NS 2022-2023

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer