Columns

Column Wim Eilert Werkgeluk

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Zolang NS ook nog op gedrag wil sturen zullen we het druk blijven houden met de individuele belangenbehartiging.

 

 

Tilburg, 31 maart 2023

 

Werkgeluk, wie zou dat nou niet willen?

 

Ik hoorde er voor het eerst over tijdens een vakbondsoverleg in Utrecht. Het klonk mij als muziek in de oren. Temeer omdat we met de directie in discussie waren over Falke en Verbaan. Naast de VVMC hadden ook andere bonden en de OR NSR kritiek op de werkwijze van Falke en Verbaan t.a.v. re-integratie. Volgens Falke en Verbaan moet het management sturen op gedrag. En dat sturen op gedrag levert een hoop problemen op en dus voor ons veel individuele zaken. OR en bonden riepen de directie op afstand te nemen van Falke en Verbaan en hun visie op aanpak van het ziekteverzuim. Tot mijn grote teleurstelling is dat tot op heden niet gebeurt. Tijdens een recent gehouden overleg over vitaliteit en verzuim heb ik de directie om duidelijkheid gevraagd. Wil de directie nu sturen op werkgeluk waarbij de medewerker centraal staat of wil de directie sturen op gedragsverandering? De gevraagde duidelijkheid kwam er niet en dus moet ik helaas concluderen dat men de visie van Falke en Verbaan niet loslaat. Dat is heel jammer want dat betekent o.a. dat we het druk blijven houden met individuele problematiek. Ons advies aan onze leden om bij gesprekken over o.a. verzuim altijd ondersteuning vanuit de VVMC mee te nemen wordt hiermee alleen maar belangrijker. Gelukkig maken veel leden hier al gebruik van en is de directie van mening dat vanuit het management die mogelijkheid geboden moet worden. Toch hebben we ook gemerkt dat er ook nog leden zijn die het lastig vinden om bepaalde zaken aan de orde te stellen en hierbij ondersteuning te vragen. Wat ons betreft moeten al onze leden/doelgroepen de vrijheid en het comfort voelen om zaken aan de orde te stellen en hierbij door de VVMC ondersteunt te worden. En als de NS het echt meent wat ze willen bereiken met het project Werkgeluk, dan zal ondersteuning vanuit de VVMC minder nodig zijn.

Maar om eerlijk te zijn ben ik hier toch wat sceptisch over. Zolang NS ook nog op gedrag wil sturen zullen we het druk blijven houden met de individuele belangenbehartiging.

Meer binnen dit onderwerp

Columns

COLUMN LEGE AUTOMATEN

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Arriva wil niet meer praten!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Column Wim Eilert Werkgeluk

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Praten met mensen die geen mandaat hebben heeft geen zin.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Motie van wantrouwen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Huidige koers NS leidt tot ellende.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer