Columns

Column Wim Eilert, Met twee maten meten!

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Tilburg, 1 juli 2021

Op 16 april jl. heb ik in een column aangegeven dat de walmedewerkers keihard genaaid worden. De bezuinigingsplannen van NS raken vooral het directe personeel en het indirecte personeel op het hoofdkantoor in Utrecht wordt voornamelijk ontzien. In april ontvingen wij de adviesaanvraag Corporate Functies C&O en Groep. Ik was zeer nieuwsgierig of de medewerkers bij Audit, Communicatie en Corporate Affairs, Finance, Integriteit en Compliance, Legal, Risk en Security net zo hard geraakt worden als de medewerkers op de wal of centrale personele bijsturing. Ik kwam er al snel achter dat dat zeker niet het geval is. De personele gevolgen bij de hierboven genoemde afdelingen worden opgevangen door natuurlijk verloop - mens volgt werk - het niet invullen van vacatures. Een enkele keer kom ik het woord boventalligheid tegen, maar dat staat in schril contrast met de andere trajecten.

Gisteren hebben de vakbonden gesproken met NS over de adviesaanvraag en de personele consequenties en heb ik mijn verbazing en irritatie uitgesproken over de verschillen in aanpak. Het is klip en klaar dat men bij Corporate Functies C&O en Groep veel langer de tijd krijgt om een bezuinigingsopdracht te realiseren dan bijvoorbeeld bij de Wal en CPB en waarbij absoluut niet zeker is of de bezuinigingsopdracht ook gerealiseerd wordt. Of is dit wellicht ook helemaal niet de bedoeling? Voorbeelden uit het verleden zoals o.a. bij AIDA en KWIK laten zien dat er van voorgenomen bezuinigingen nooit iets is terechtgekomen. Sterker nog, het heeft veelal geleid tot meer medewerkers! Zoals hierboven al aangegeven, zullen de personele gevolgen bij de corporate functies vooral opgevangen worden door natuurlijk verloop. Dan denk je natuurlijk dat hiermee natuurlijk verloop op korte termijn wordt bedoeld, maar niets is minder waar. Men heeft het over natuurlijk verloop dat zou kunnen plaatsvinden in 2022, 2023 en zelfs december 2024. En ik noem bewust ‘zou kunnen plaatsvinden' omdat het niet zeker is dat het gebeurt. Er zijn geen harde toezeggingen. Ik geloof dat ik niets meer hoef te zeggen en dat het wel duidelijk is dat hier met twee maten gemeten wordt. De directe medewerkers betalen een veel hogere prijs bij de bezuinigingsdrift van NS!

Meer binnen dit onderwerp

Columns

COLUMN LEGE AUTOMATEN

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Column Wim Eilert Werkgeluk

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Arriva wil niet meer praten!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Column Wim Eilert Werkgeluk

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Praten met mensen die geen mandaat hebben heeft geen zin.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Motie van wantrouwen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer