Columns

Column Wim Eilert, Einde BOA?

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Tilburg, 2 augustus 2021

Een paar weken geleden ontvingen we de adviesaanvraag ‘Hc zonder BOA’. Zowel de OR als de vakbonden hebben direct bij NS aangegeven dat we bespreking hiervan over de vakantieperiode willen heentrekken. En dat gaat ook gebeuren. Vorige week is er, op verzoek van NS, wel een overleg geweest. Aan NS kant was er behoefte om één en ander toe te lichten.

Achteraf gezien heeft dat overigens geen nieuwe informatie opgeleverd. Ik heb meer het idee dat NS graag een eerste reactie van de vakbonden wilden hebben, maar daar hebben we ze in ieder geval niet in voorzien. Overleg met onze achterban ligt eerst voor de hand. Hoe en wanneer we dat doen is nog niet duidelijk. De adviesaanvraag kwam natuurlijk niet onverwachts, want er is natuurlijk al wat langer discussie over de BOA. Vorig jaar kwam het ook nog langs in het Pact. Dat NS er vanaf wil is wel duidelijk. NS ziet hier bezuinigingsvoordelen. Veel belangrijker is natuurlijk wat onze achterban hiervan vindt. De laatste tijd kan ik door de versoepelde maatregelen gelukkig weer meer met de trein. En dan hoor ik verschillende geluiden. Opluchting omdat men niet meer hoeft te stressen voor het examen, maar ook verontrusting over de toekomst van het vak Hc. Of zoals laatst een Hc onderweg naar Lelystad het zo treffend zei; ik ben straks makkelijk vervangbaar.

Ik ga geen richting geven in deze. Dat is aan onze achterban, maar ik denk dat het de komende weken nog vaak onderwerp van discussie zal zijn. En terecht want het gaat wel even ergens over.

Inmiddels is de verkiezingscampagne losgebarsten. In september vinden de verkiezingen voor de OR en de OC's plaats. De kandidaten kunnen zich op allerlei manieren profileren en daar wens ik al onze VVMC-kandidaten heel veel succes mee. Een sterke medezeggenschap met veel VVMC'ers daarin is belangrijk. Bekendmaking van de kandidaten gebeurt o.a. door individuele en gezamenlijk posters. Helaas las ik afgelopen week al weer de eerste berichten over het bekladden van deze posters. De kleuter kliederclub is blijkbaar weer actief. Ik richt me even tot de mensen die blijkbaar de sterke behoefte hebben om brilletjes, snorretjes, etc. op verkiezingsposters te tekenen. Als je mij een appje stuurt, krijg je van mij een mooie kleurplaat waar je je helemaal op kunt uitleven.

Meer binnen dit onderwerp

Columns

Column Wim Eilert Werkgeluk

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Arriva wil niet meer praten!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Column Wim Eilert Werkgeluk

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Praten met mensen die geen mandaat hebben heeft geen zin.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Motie van wantrouwen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Huidige koers NS leidt tot ellende.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer