Columns

Column Wim Eilert, Prima advies van de OR Reizigers

Arbeidsomstandig- heden en CAO

 

Tilburg, 4 mei 2021

Prima advies van de OR Reizigers

Mijn complimenten aan de OR Reizigers voor het advies dat zij aan de directie van NS Operatie hebben gegeven inzake het TGV (Technisch Geleid Vertrekproces) op de AirportSprinter. Bij de totstandkoming van dit belangrijke advies hebben zij direct betrokkenen (machinisten en hoofdconducteurs) gevraagd wat zij vinden van de plannen van NS. Zoals bekend wil NS met de AirportSprinter tussen Amsterdam en Schiphol een krappere dienstregeling gaan rijden, met éénmansbediening. De machinist geeft de sluitopdracht en de techniek doet de rest. En wat vinden de machinisten en hoofdconducteurs van de plannen van NS? NIET DOEN! De werkvloer heeft gesproken. De mensen uit de praktijk - met ervaring - hebben gesproken. TGV zal niet helpen om het vertrekproces te versnellen. Reizigers zijn bij drukte een cruciale vertragende factor en daar biedt TGV geen oplossing voor. En last but not least heeft men veel zorgen over de veiligheid en de functie-inhoud van de HC. Duidelijk toch? Voor ons wel, maar ook voor NS? Ik zou zeggen luister naar de werkvloer en steek geen 10 miljoen euro (!) in een project dat niet gaat werken en dat na enkele jaren al zou verdwijnen omdat de Amsterdamse Noord-Zuidlijn daarna een hoogfrequente verbinding met Schiphol gaat vormen. Volgens mij kan NS het geld nu wel anders gebruiken. Naast de invoering van TGV wil NS ook een kortere halteringstijd, snijden in de rijtijdspeling en andere overgangstijden. De OR Reizigers verwacht dat dit gaat leiden tot vertragingen, die niet meer kunnen worden ingelopen. Wat zullen de reizigers hiervan vinden? Dat de reiziger bij NS niet meer op 1, 2 en 3 staat hebben we al gezien bij de plannen voor de Walorganisatie. En ook bij deze plannen dreigt de reiziger de dupe te worden. Daar waar de directe medewerkers zich de afgelopen jaren drie slagen in de rondte hebben gewerkt voor een fantastisch klanttevredenheidscijfer, breekt NS dit in rap tempo af. NS stop daar mee! Luister naar de OR Reizigers en de mensen uit de praktijk. Zoals de OR Reizigers in haar advies aangeeft kan NS, gezien de geschetste risico’s en onzekerheden en het ontbreken van draagvlak bij diegenen die het moeten uitvoeren, zich beter even achter de oren krabben alvorens ondoordachte besluiten te nemen. Stel je eigen mensen niet voor onmogelijke opdrachten en denk aan de veiligheid van zowel personeel als reizigers. Ik wil eindigen zoals ik ben begonnen en dat is met een compliment aan de OR Reizigers. Zij hebben een advies uitgebracht waarin hun achterban, die ook onze achterban is, duidelijk heeft aangegeven waarom TGV op de AirportSprinter een slecht idee is!

 

Meer binnen dit onderwerp

Columns

Arriva wil niet meer praten!

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Column Wim Eilert Werkgeluk

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Praten met mensen die geen mandaat hebben heeft geen zin.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Motie van wantrouwen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Huidige koers NS leidt tot ellende.

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Columns

Waar zijn onze mensen??

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer